Октобар 2018.

Октобар 2018.

17.

Књижевност: О народним певачима (избор), Вук Стефановић Караџић

обрада

Проучи избор из Вуковог дела. Најважније треба записати у „Књижевном споменару”.

18.

Правопис: Писање полусложеница

обрада

Понеси Граматику и Радну свеску.

19.

Језичка култура: Пожалио ми се књижевни лик (други домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак! Састав је везан за прочитане епско-лирске песме и треба га написати у „Књижевном споменару”.

20.

Језичка култура: Први школски писмени задатак

провера

Немој заборавити вежбанку. Насловну страну не мораш попуњавати. То ћемо учинити на часу. Потруди се да на вежбанци буду ћирилична слова.

21.

Граматика: Творба речи

обрада

Понови градиво. Биће ти у томе од користи Граматика и Радна свеска. И не заборави Граматику.

22.

Граматика: Творба речи

утврђивање

Настављамо. Са урађеним задацима у Радној свесци Laughing

23.

Граматика: Синтагме

обрада

Користиће ти садржај у Граматици, а онда можеш урадити задатке у Радној свесци. И понеси оба уџбеника.

24.

Књижевност: Почетак буне против дахија (одломак), народна епска песма

обрада

Обавезно прочитај одломак, ако не желиш да прочиташ целу песму. Покушај да је анализираш према уобичајеним захтевима у „Књижевном споменару”.

25.

Књижевност: Народне епске песме о ослобођењу Србије и Црне Горе (избор)

утврђивање

И дечаци и девојчице треба да прочитају песме из Читанке: „Бој на Мишару” и „Три сужња”. Дечаци анализирају „Бој на Мишару”; девојчице анализирају „Три сужња”. Анализу треба писати у „Књижевном споменару”. И једни и други треба да у тезама запишу основне карактеристике народних епских песама новијих времена.

26.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

Laughing

27.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

Laughing

28.

Граматика: Творба речи и синтагме (контролни задатак)

провера

Laughing

29.

Књижевност: Горски вијенац (одломак), Петар Други Петровић Његош

обрада

Посебну пажњу треба посветити непознатим речима и порукама. Анализу треба писати у свесци за домаћи рад.

30.

Књижевност: Горски вијенац (одломак), Петар Други Петровић Његош

утврђивање

Следи наставак анализе Laughing

31.

Језичка култура: Репортажа

обрада

Проучи садржај у Граматици, а онда уради задатке у Радној свесци. Понеси уџбенике, али напиши и репортажу „Са Вуком по устаничкој Србији”. Обавезан домаћи задатак Laughing

32.

Књижевност: Мемоари (одломак), Прота Матеја Ненадовић

обрада

Анализу треба писати у свесци за домаћи рад.

33.

Књижевност: Писма из Италије (одломак), Љубомир Ненадовић

обрада

Прочитај одломак, размисли о његовом садржају, а онда га анализирај према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад. Не заборави и задатке који се налазе иза одломка. Понови градиво о стиловима и начинима изражавања.

34.

Књижевност: Класификација народне епске поезије

утврђивање

Разговараћемо о књижевности, а посебно ћемо се бавити народном епском поезијом. Припреми се за час и понеси Читанку.

35.

Језичка култура: Богаћење речника

утврђивање

Понеси Граматику и Радну свеску.