Септембар 2019.

Срећно ти било у новој школској години Laughing


1.

Језичка култура: У осмом разреду (уводни час)

утврђивање

/

2.

Граматика: Историја језика: Српски језик међу другим словенским језицима

обрада

Понови градиво градиво из седмог разреда и понеси Граматику и Радну свеску.

3.

Граматика: Историја језика: Дијалекти српског језика

обрада

Настављамо са историјом српског језика. У сваком случају треба благовремено утврђивати градиво. Понеси Граматику и Радну свеску.

4.

Књижевност: Немушти језик, народна приповетка

обрада

Као и ранијих година Laughing У свесци за домаћи рад.

5.

Књижевност: Немушти језик, народна приповетка

утврђивање

У вези са овим делом – два задатка:

  • Напиши у тезама реалне и фантастичне мотиве, како би имао написмено зашто неки научници ово дело сматрају приповетком, а неки бајком.
  • У десетак реченица образложи своје размишљање на тему: НЕМУШТИ ЈЕЗИК – ПРЕДНОСТ ИЛИ НЕВОЉА.

6.

Граматика: Историја језика: Дијалекти српског језика

утврђивање

Настављамо са дијалектима у српском језику. Треба поновити градиво и довршити задатке у Граматици и Радној свесци. И понети их.

7.

Граматика: Употреба великог слова

утврђивање

Граматика и Радна свеска Laughing

8.

Граматика: Историја језика: Народни и књижевни језик

обрада

Треба поновити градиво и понети Граматику.  Могућа 15-минутна провера Laughing

9.

Језичка култура: Језик свакодневне комуникације – говорни и писани

утврђивање

Понеси Граматику и Радну свеску.

10.

Граматика: Иницијални тест

провера

Реч је о тесту који је од користи и теби и мени у будућем раду. Наиме, реч је о провери знања код сваког ученика. Оцене нису од значаја у овом тесту, већ планирање даљих активности на основу резултата теста.

11.

Књижевност: Женидба Милића Барјактара (одломак), народна епско-лирска песма

обрада

Прочитај одломак. Размисли о прочитаном, па покушај да анализираш дело у „Књижевном споменару”. Немој заборавити да поделиш одломак на целине према композиционим целинама епског (и драмског) дела и насловиш сваку целину. Важно је и поновити одлике и поделу народне књижевности.

12.

Књижевност: Епско-лирска народна песма – Хасанагиница

обрада

Потребно је прочитати дела. Задаци су исти као и за анализу претходне песме, рачунајући и „Књижевни споменар”. Ако желиш, можеш прочитати и песму „Стојан и Љиљана”. Имаш је на сајту.

13.

Књижевност: Епско-лирска народна песма – Смрт Омера и Мериме

утврђивање

14.

Граматика: Развој српског књижевног језика

обрада

Понови градиво. Понеси Граматику и Радну свеску.

15.

Граматика: Развој српског књижевног језика

утврђивање

Понови градиво, доврши задатке и понеси Граматику.

16.

Језичка култура: Снага и слабост мога језика (расправа) (домаћи задатак)

утврђивање

Анализа обавезног домаћег задатка. Како би ти било лакше да напишеш овај састав, било би згодно да проучиш садржај о расправи (Граматика и Радна свеска). Састав пиши у свесци за домаћи рад.