Јануар 2019.

Срећна ти Нова 2019. година!


План и програм за јануар 2019.

Laughing Laughing Laughing

68.

Граматика: Синтагме

утврђивање

Понови градиво.

69.

Граматика: Служба речи

утврђивање

Спреми се за час.

70.

Књижевност: Житије Светог Симеона (одломак), Свети Сава

обрада

Прочитај дело из Читанке, а потом у „Књижевном споменару” анализирај одломак према уобичајеним захтевима.

71.

Књижевност: Посланица Светог Саве игуману Спиридону, Свети Сава

обрада

Прочитај дело из Читанке, а потом у „Књижевном споменару” анализирај одломак према уобичајеним захтевима.

72.

Граматика: Реченични чланови исказани речју и синтагмом

утврђивање

Понови градиво о исказивању реченичних чланова.

73.

Књижевност: Свеци на слави, народна епска песма

обрада

Прочитај дело и анализирај га према уобичајеним захтевима. Анализу пиши у „Књижевном споменару”.

74.

Књижевност: Народне приче о Светом Сави (избор)

обрада

Како бисмо разговарали о Светом Сави у књижевности, потребно је да се информишеш о Светом Сави као нашем првом књижевнику. Потом анализирај народне приче о Светом Сави које се налазе у Читанци. Анализу пиши у „Књижевном споменару”.

75.

Књижевност: Народна предања о Светом Сави (избор)

обрада

Потребно је да прочиташ предања о Светом Сави која се налазе у Читанци. Од користи ће ти свакако бити и садржај иза њих. Анализу, наравно, треба писати у „Књижевном споменару”.

76.

Граматика: Контролни задатак (Синтагме, служба речи и исказивање реченичних чланова)

провера

Laughing

77.

Књижевност: Свети Сава, Васко Попа

обрада

Песма се налази у Читанци. Прочитај је и размисли о њеном садржају. Анализу пиши у „Књижевном споменару”.

78.

Књижевност: Светогорски дани и ноћи (избор), Миодраг Павловић

обрада

Прочитај избор из Читанке и покушај да га анализираш у „Књижевном споменару”. Обавезно одговори на питања која се налазе иза ове песме у прози.

79.

Језичка култура: Свети Сава у књижевности (домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак. Свакако ће ти од користи бити Читанка.

80.

Правопис: Заграда

обрада

Понеси Граматику и Радну свеску.

81.

Језичка култура:  Проналажење и издвајање основних информација у некњижевном тексту

утврђивање

Понеси Граматику и Радну свеску.