Мај 2019.

Мај 2019.

121.

Књижевност: Лето лепог белца, Вилијем Саројан

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима Laughing У свесци за домаћи рад.

122.

Књижевност: Лето лепог белца, Вилијем Саројан

утврђивање

Настављамо са анализомLaughing

123.

Правопис: Правописна вежбања

утврђивање

/

124.

Језичка култура: Јунак из народних песама (домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак. Састав у „Књижевном споменару”.

125.

Језичка култура: Четврти школски писмени задатак

провера

Теме:

  • Најлепша је земља моја;
  • Физичке и моралне особине епског јунака;
  •  Књижевно дело које ми причињава задовољство.

126.

Књижевност: Аналфабета, Бранислав Нушић

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима Laughing У свесци за домаћи рад.

127.

Књижевност: Аналфабета, Бранислав Нушић

обрада

Настављамо са анализом Laughing

128.

Језичка култура: Језичке појаве

утврђивање

Понови градиво о језичким појавама.

129.

Језичка култура: Ово књижевно дело ми се много допало (домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан састав! У свесци за домаћи рад.

130.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

131.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

132.

Књижевност: Седефна ружа, Гроздана Олујић

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима Laughing У свесци за домаћи рад.

133.

Књижевност: Седефна ружа, Гроздана Олујић

обрада

Настављамо са анализом Laughing

134.

Књижевност: Дечаци Павлове улице, Ференц Молнар

обрада

Роман треба анализирати према уобичајеним захтевима, али кроз састав, а њега треба писати у „Књижевном споменару”. Наравно, подразумева се да ћеш роман прочитати у целости.

135.

Књижевност: Дечаци Павлове улице, Ференц Молнар

утврђивање

Настављамо са анализом романа.

136.

Граматика: Врсте и служба речи и падежи

утврђивање

Laughing