Мај 2019.

Мај 2019.

121.

Правопис: Правописна вежбања

утврђивање

/

122.

Језичка култура: Љубав није само реч (домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак! У свесци за домаћи рад.

123.

Књижевност: Небо, Стеван Раичковић

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

124.

Језичка култура: Четврти школски писмени задатак

провера

Последњи писмени задатак у овој школској години Laughing

125.

Књижевност: Јабука на друму, Вељко Петровић

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

126.

Књижевност: Јабука на друму, Вељко Петровић

утврђивање

Настављамо са анализом Laughing

127.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

128.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

129.

Књижевност: Кањош Мацедоновић, Стефан Митров Љубиша

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

130.

Књижевност: Кањош Мацедоновић, Стефан Митров Љубиша

утврђивање

Настављамо са анализом.

  • Најмање пет порука – пословице и изреке.
  • Што више особина Кањоша, али и Фурлана и Млечана. Наравно, уз аргументе.
  • „Пребаци” Кањоша и читав описани догађај у данашње доба (прича, песма, глума...)

131.

Правопис: Правописна вежбања

утврђивање

/

132.

Књижевност: Подне, Јован Дучић

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

133.

Граматика: Служба речи

утврђивање

/

134.

Граматика: Напоредни односи међу реченичним члановима

утврђивање

/

135.

Граматика: Напоредни односи међу независним реченицама

утврђивање

/

136.

Језичка култура: Небо у мом оку (домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак! У свесци за домаћи рад.