Мај 2019.

Мај 2019.

121.

Правопис: Обнављање правописа (градиво од 5. до 8. разреда)

утврђивање

/

122.

Језичка култура: Растајемо се, памтићу (домаћи задатак)

утврђивање

Последњи обавезни домаћи задатак у основној школи – састав у свесци за домаћи рад.

123.

Језичка култура: Четврти школски писмени задатак

провера

Laughing

124.

Књижевност: Грађанин племић (одломак), Молијер

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

125.

Књижевност: Ноћ и магла (одломак), Данило Киш

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

126.

Књижевност: Бановић Страхиња (одломак), Борислав Михајловић Михиз

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

127.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

128.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

129.

Књижевност: Ко то тамо пева (одломак), Душан Ковачевић

утврђивање

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

130.

Граматика: Обнављање граматике (градиво од 5. до 8. разреда)

утврђивање

/

131.

Граматика: Завршни тест

провера

Laughing

132.

Књижевност: Сумњиво лице, Бранислав Нушић

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у „Књижевном споменару”.

133.

Књижевност: Сумњиво лице, Бранислав Нушић

утврђивање

Настављамо са анализом.

134.

Књижевност: Бонтон (одломак), Јасминка Петровић

обрада

Анализа према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад. Сети се свих драмских дела која смо читали ових година.

135.

Језичка култура: Обнављање језичке културе (градиво од 5. до 8. разреда)

утврђивање

Обавезна је Радна свеска.

136.

Језичка култура: На крају осмог разреда

утврђивање

Laughing