Септембар 2019.

Срећно ти било у новој школској години Laughing

 

1.

Језичка култура: У седмом разреду (уводни час)

утврђивање

/

2.

Књижевност: Кујунџија и хитропреља, народна лирска песма

обрада

Прочитај песму и покушај да је анализираш у „Књижевном споменару” на начин који смо научили за протекле две године.

3.

Књижевност: Посленичке народне лирске песме

обрада

Анализа кроз састав у „Књижевном споменару”.

4.

Граматика: Гласови и гласовне промене (обнављање градива из шестог разреда)

утврђивање

Понови градиво. Понеси Граматику и Радну свеску, а можеш и урадити задатке у њима и тако се припремити за час.

5.

Граматика: Грађење речи (обнављање градива из шестог разреда)

утврђивање

Понови градиво о грађењу речи. Понеси Граматику и Радну свеску, наравно, са урађеним задацима – по могућству Laughing

6.

Језичка култура: Што је рад тежи, то ми је и успех дражи (домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак. Везан је за један стари занат, али има и дубљег промишљања – тежина рада у поређењу са дубином успеха. Састав треба написати у „Књижевном споменару”. Занат је везан за песме које смо читали, али и друге занате: овчар / чобанин; жетелац; кујунџија; преља. Ако пронађеш још и неке фотографије... Или направиш презентацију.

7.

Књижевност: Љубавни растанак, народна лирска песма

обрада

Покушај да анализираш песму према уобичајеним захтевима у „Књижевном споменару”.

8.

Граматика: Глаголски облици (обнављање градива из шестог разреда)

утврђивање

Треба се припремити. Понеси Граматику и Радну свеску. Наравно, проучи садржај у њима и уради дате задатке. Не заборави да направиш табелу глаголских облика и да се подсетиш дефиниција глаголских облика.

9.

Граматика: Придевске заменице и реченица (обнављање градива из шестог разреда)

утврђивање

Понови градиво и понеси Граматику и Радну свеску. Са урађеним задацима Laughing

10.

Граматика: Обнављање правописа (градиво из претходних разреда)

утврђивање

Понеси Радну свеску; по могућству, са урађеним задацима Laughing

11.

Граматика: Иницијални тест

провера

Овај тест је планиран како бисмо знали колико свако зна градиво. Пуно тога смо и поновили на овим часовима па нема места страху. Нећу тест оцењивати, чисто да се зна. Шта треба знати? Оно што смо и понављали на претходним часовима: гласови и гласовне промене, грађење речи, глаголски облици, придевске заменице, реченица и правопис.

12.

Књижевност: Кратке фолклорне форме

обрада

Понови градиво о народној књижевности, а посебно о кратким народним умотворинама, прочитај избор из Читанке и размисли о њему. У „Књижевном споменару” својим речима дефиниши дате појмове и информиши се о значењу речи ФОЛКЛОР.

13.

Граматика: Анализа иницијалног теста

утврђивање

Laughing

14.

Књижевност: Златна јабука и девет пауница, народна бајка

обрада

Прочитај дело, размисли о прочитаном садржају, али и о садржају иза њега. Покушај да анализираш прочитану бајку (у свесци за домаћи рад), а онда у тезама запиши одлике народних бајки.

15.

Књижевност: Златна јабука и девет пауница, народна бајка

утврђивање

Одговори у свесци за домаћи рад на питања која се налазе иза прочитаног дела. И не заборави поделу на целине.

16.

Књижевност: Живот и обичаји народа српскога –  Обичаји о различнијем празницима, Вук Стефановић Караџић

обрада

Припреми се за анализу. Проучи и садржај о народним приповеткама (Читанка, страна 28).