Октобар 2019.

Октобар 2019.

17.

Језичка култура: Коришћење речника српског језика

обрада

Понеси Граматику и Радну свеску.

18.

Граматика: Променљиве и непроменљиве речи

обрада

Спреми се за понављање градива. Ако проучиш садржај у Граматици и урадиш задатке у Радној свесци – биће то довољна припрема за 15-минутну вежбу.

19.

Књижевност: Народне епске песме покосовског тематског круга (избор)

обрада

Анализираћемо  песме „Диоба Јакшића” и „Смрт војводе Пријезде”. Провераваћу да ли су песме прочитане. Песме треба анализирати кроз састав у „Књижевном споменару”.

20.

Граматика: Променљиве и непроменљиве речи

утврђивање

Урађени задаци у Радној свесци.

21.

Књижевност: Народне епске песме о хајдуцима (избор)

обрада

Анализираћемо песме „Старина Новак и кнез Богосав” и „Мали Радојица”. Провераваћу да ли су песме прочитане. О песмама треба написати састав у „Књижевном споменару”.

22.

Књижевност: Хајдук Станко (одломак), Јанко Веселиновић

обрада

Анализираћемо одломак из Читанке / роман „Хајдук Станко”. Дело треба прочитати, а онда га анализирати у „Књижевном споменару” према уобичајеним захтевима, али кроз састав. Наравно, читање романа је само за вредне Laughing И награда је само за вредне Laughing

23.

Граматика: Променљиве и непроменљиве речи

утврђивање

Утврди градиво. Биће ти од користи Laughing

24.

Књижевност: Народне епске песме о ускоцима (избор)

обрада

Анализираћемо песме „Иво Сенковић и ага од Рибника” и „Ропство Јанковић Стојана”. Провераваћу да ли су песме прочитане. О прочитаним песмама треба написати састав у „Књижевном споменару”.

25.

Правопис: Запета

обрада

Проучи садржај у Граматици, а онда уради вежбања у Радној свесци.

26.

Језичка култура: Тежак је живот ове жене (народне епске песме) (други домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак! Састав треба писати у „Књижевном споменару”. И не заборави, жена о којој  пишеш треба да буде лик из једне од шест прочитаних епских песама.

27.

Језичка култура: Први школски писмени задатак

провера

Обавезно понеси вежбанку за писмени задатак. У случају да немаш вежбанку, нећеш моћи да радиш писмени задатак. Не попуњавај насловну страну; то ћемо урадити заједно на часу. Потруди се да вежбанка има ћирилична слова, ако уопште има слова на себи Laughing

28.

Граматика: Историја језика

обрада

Уради задатке у Радној свесци. И понеси је.

29.

Граматика: Историја језика

обрада

Спреми се за краћу проверу.

30.

Књижевност: Стилске фигуре у народној поезији

утврђивање

Понеси Читанку и „Књижевни споменар”. Подразумева се да ћеш поновити градиво о стилским фигурама.

31.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

32.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

33.

Граматика: Историја језика

утврђивање

Утврђивање градива или провера – питање је сад Laughing

34.

Језичка култура: Врсте текстова

утврђивање

Понови градиво о функционалним стиловима и начинима изражавања. Наравно, понеси Граматику и Радну свеску.

35.

Књижевност: Бој на Косову (одломак), Љубомир Симовић

обрада

Треба се припремити према уобичајеним захтевима за рад на часу, а потребно записати у свесци за домаћи рад.

36.

Књижевност: Међу својима, Владислав Петковић Дис

обрада

Као и за претходни час: припремити се и анализирати песму у свесци за домаћи рад.