Октобар 2019.

Октобар 2019.

22.

Књижевност: Домовина, Душан Васиљев

обрада

Спреми се за час. Анализу пиши у свесци за домаћи рад.

23.

Књижевност: Строфа, рима, стих и стилске фигуре

обрада

Понеси Читанку.

24.

Језик: Објекат

обрада

Понеси Граматику.

25.

Језик: Апозиција

обрада

Не заборави да урадиш задатке о објекту у Радној свесци, а у школу понеси Граматику.

26.

Књижевност: Чича Јордан, Стеван Сремац

обрада

Треба се спремити за час. Одговори на питања која се налазе иза дела. Пиши одговоре у свесци за домаћи рад.

27.

Књижевност: Чича Јордан, Стеван Сремац

утврђивање

Настављамо са анализом. Обавезно: анализа, најмање пет порука и подела на целине.

Осмислите овај одломак у десет реченица, али на другачији начин: ПРВИ РЕД (до прозора): из угла чича Јордана, ДРУГИ РЕД (у средини): из угла дечака Гилета, ТРЕЋИ РЕД (до врата): из угла неког од присутне деце.

Још један задатак: замислите другачији крај овог дела – не морате писати.

28.

Језик: Прилошке одредбе

обрада

Не заборави да урадиш у Радној свесци задатке у вези са апозицијом, а у школу донеси Граматику.

29.

Језик: Служба речи

утврђивање

Утврђујемо градиво у вези са службом речи, те се треба припремити за час. Могућност је велика да имамо 15-минутну вежбу. И не заборави Радну свеску. Са урађеним задацима.

30.

Језик: Велико слово

обрада

Бавићемо се правописом. Понеси Граматику и Радну свеску.

31.

Језичка култура: Домовина у мом срцу (домаћи  задатак)

утврђивање

Планирана је анализа домаћег задатка. Озбиљно схвати да се састав треба написати, и то у свесци за домаћи рад. Изабери једну од понуђених тема:

- Домовина у мом срцу

- Лик доброг чича-Јордана у Сремчевој приповеци

Ученици који се баш не сналазе у писању састава везаних за прочитана књижевна дела могу написати састав – Моји утисци о петом разреду.

32.

Језичка култура: Први школски писмени задатак

провера

Наш први писмени задатак. Обавезно понеси вежбанку, немој попуњавати насловну страну јер ћемо то учинити заједно. Потруди се да вежбанка на корици има ћирилична слова, ако уопште има слова.

33.

Књижевност: Облици казивања

обрада

Ново градиво из књижевности. Понеси, поред свеске за школски рад, и Читанку.

34.

Језик: Служба речи

утврђивање

Утврђивање градива. Припреми се за час јер је могућа и 15-минутна вежба. Понеси Радну свеску. Са урађеним задацима.

35.

Језик: Служба речи

утврђивање

И овог часа – утврђивање градиво о служби речи. Опет постоји могућност да имамо 15-минутну вежбу. Спреми се за час.

36.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

Понеси само свеску за школски рад.

37.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

Не заборави шта смо писали и исправљали на прошлом часу и убудуће води рачуна да не правиш исте грешке. Сада ћеш писати исправљену верзију писменог задатка у вежбанци. Не треба да носиш ни свеску за школски рад Laughing

38.

Језик: Променљиве и непроменљиве речи

обрада

Понеси Граматику.

39.

Језик: Именице

обрада

Уради задатке у Радној свесци, који су у вези са прошлим часом. Сада ћемо говорити о именицама. Сети се шта знаш о именицама из претходних разреда. Не заборави Граматику.

40.

Језик: Именице

утврђивање

Уради задатке у Радној свесци, а у школу донеси Граматику.

41.

Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен

обрада

Треба да прочиташ роман у целости. Анализу романа пиши у „Књижевном споменару”. Поред анализе, треба да се позабавиш и истраживачким задацима које сам ти дала на почетку месеца.

42.

Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен

обрада

Настављамо са анализом романа. Посебну пажњу посвети анализи ликова, а ако нешто желиш да запишеш о ликовима, пиши у „Књижевном споменару”.

43.

Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен

утврђивање

Посебну пажњу посвети књижевно-теоријској анализи романа, јер ћемо се тиме бавити на часу. Верујем да је  роман већ анализиран у „Књижевном споменару”, а ако није – крајње је време да се позабавиш тиме.

44.

Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен

утврђивање

Последњи час разговора о прочитаном роману. У „Књижевном споменару” треба написати састав, а можеш да бираш између две теме:

- Мој друг Том Сојер,

- Том Сојер ми говори.