Октобар 2019.

Октобар 2019.

17.

Књижевност: О народним певачима (избор), Вук Стефановић Караџић

обрада

Проучи избор из Вуковог дела. Најважније треба записати у „Књижевном споменару”.

18.

Граматика: Творба речи

обрада

Понови градиво. Могућа је 15-минутна провера. И понеси Граматику.

19.

Граматика: Творба речи

утврђивање

Настављамо. Уради задатке у Радној свесци како бисмо били ефикаснији на часу.

20.

Граматика: Синтагме

обрада

Утврђиваћемо градиво о синтагмама. Користиће ти садржај у Граматици, а онда можеш урадити задатке у Радној свесци. И понеси оба уџбеника.

21.

Књижевност: Почетак буне против дахија (одломак), народна епска песма

обрада

Обавезно прочитај одломак из Читанке, ако не желиш да прочиташ целу песму. Покушај да је анализираш према уобичајеним захтевима у „Књижевном споменару”. Наравно, кроз састав.

22.

Књижевност: Бој на Мишару (одломак), народна епска песма

обрада

И даље ћемо се бавити народним епским песмама новијих времена које се везују за ослобођење Србије и Црне Горе. Прочитај одломак из песме (налази се у Читанци) „Бој на Мишару”. Анализу треба писати у „Књижевном споменару”. Кроз састав.

23.

Књижевност: Три сужња, народна епска песма

обрада

Још једна песма из циклуса епских песама о ослобођењу Србије и Црне Горе. Анализу (кроз састав) треба писати у „Књижевном споменару”.

24.

Правопис: Писање полусложеница

обрада

Понеси Граматику и Радну свеску.

25.

Језичка култура: Кад устане кука и мотика (домаћи задатак)

утврђивање

Обавезан домаћи задатак! Састав је везан за три прочитане народне епске песме новијих времена и треба га написати у „Књижевном споменару”.

26.

Језичка култура: Први школски писмени задатак

провера

Немој заборавити вежбанку. Насловну страну не мораш попуњавати. То ћемо учинити на часу. Потруди се да на вежбанци буду ћирилична слова.

27.

Књижевност: Горски вијенац (одломак), Петар Други Петровић Његош

обрада

Обавезно прочитај одломак, размисли о садржају одломка, а  онда га анализирај у свесци за домаћи рад, уз обавезно одговарање на дата питања, и то пуним реченицама.

28.

Књижевност: Горски вијенац (одломак), Петар Други Петровић Његош

утврђивање

Настављамо са анализом одломка.

29.

Језичка култура: Репортажа (Са Филипом Вишњићем по устаничкој Србији)

обрада

Бавићемо се репортажом. Проучи садржај у Граматици, а онда уради задатке у Радној свесци. Понеси уџбенике, али напиши и репортажу „Са Филипом Вишњићем по устаничкој Србији”. Обавезан домаћи задатак. У „Књижевном споменару”.

30.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

Laughing

31.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

Laughing

32.

Књижевност: Мемоари (одломак), Прота Матеја Ненадовић

обрада

Прочитај одломак, размисли о његовом садржају, а онда га анализирај према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад. Не заборави и задатке који се налазе иза одломка. Понови градиво о функционалним стиловима и начинима изражавања.

33.

Књижевност: Мемоари (одломак), Прота Матеја Ненадовић

обрада

Настављамо са анализом одломка.

34.

Књижевност: Писма из Италије (одломак), Љубомир Ненадовић

обрада

Анализирај одломак према уобичајеним захтевима у свесци за домаћи рад.

35.

Књижевност: Писма из Италије (одломак), Љубомир Ненадовић

обрада

Настављамо са анализом одломка.

36.

Језичка култура: Богаћење речника

утврђивање

Понеси Граматику и Радну свеску.