Фебруар 2022.

Фебруар 2022.

72.

Језичка култура: У постојбини Старих Словена (говорна вежба)

утврђивање

У свесци за домаћи рад напиши састав на дату тему, а у вези са читаним делима. Води рачуна, не реферат већ састав 😊

73.

Граматика: Реченица

утврђивање

Понови градиво.

74.

Граматика: Независне предикатске реченице ‒ појам комуникативне функције

обрада

Задаци у Граматици и Радној свесци. И немој заборавити уџбенике 😊

75.

Књижевност: Ратар, Вељко Петровић / О, класје моје, Алекса Шантић

обрада

Прочитај песме. Налазе се у Читанци. Упореди њихов садржај, а своја запажања кроз састав напиши у свесци за домаћи рад. Како би ти састав био што боље осмишљен, прочитај и садржај иза песама.

76.

Језичка култура: Ратар, Вељко Петровић / О, класје моје, Алекса Шантић (рецитовање)

утврђивање

Одлучи која ти се песма више допада, па је научи напамет. И не заборави – изражајно рецитовање!

77.

Граматика: Подела на обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.

обрада

Граматика и Радна свеска.

78.

Граматика: Реченица

утврђивање

Могућа краћа провера. Обавезно понови градиво.

79.

Језичка култура: О Светом Сави (говорна вежба) / Свети Сава, Војислав Илић (обрада)

обрада

Прочитај песму, размисли о њој, а онда одговори на питања која се налазе иза ње.

80.

Систематизација градива

утврђивање

Књижевност и граматика – основни појмови. Припреми се за час.

81.

Граматика: Врсте речи

утврђивање

Спреми се за час. Могућа је 15-минутна провера.

82.

Граматика: Глаголски вид и род; глаголски облици

утврђивање

Спреми се за час. Могућа је 15-минутна провера. За овај задатак ће ти од користи бити свеска из петог разреда 😊

83.

Књижевност: Епске народне песме о Косовском боју (избор) (домаћа лектира)

обрада

Озбиљан посао је пред тобом. Прво треба да прочиташ избор песама који се налази у Читанци (од стране 87 до стране 105). Размисли о прочитаном па у свесци за лектиру напиши састав „Јунаци (или  јунакиње) народних песама тематског круга о Косовском боју“. Задатак је обавезан.

84.

Књижевност: Епске народне песме о Косовском боју (избор) (домаћа лектира)

утврђивање