Јануар 2022.

Срећни ти новогодишњи и божићни празници!

План и програм за јануар 2022.

66.

Књижевност: Народна бајка: Међедовић / Чудотворни прстен / Златоруни ован

обрада

Међедовић: Радна свеска (од 95. до 101. стране)

Чудотворни прстен: Радна свеска (од 83. до 94. стране)

Златоруни ован: Читанка (од 80. до 85. стране)

Прочитај народне бајке и уради задатке у вези са њима. Не заборави да следи краћа провера...

67.

Књижевност: Пословице, изреке; питалице; загонетке

утврђивање

Читанка ће ти бити довољна да се припремиш за овај час.

68.

Књижевност: Кроз мећаву, Петар Кочић

обрада

Прочитај приповетку и размисли о њеном садржају.

ЗАДАЦИ:

(у свесци за домаћи рад)

1. О АУТОРУ: Обавести се о животу и раду Петра Кочића (мимо Читанке). Запиши податке који су оставили највећи утисак на тебе.

2. УТИСЦИ: Запиши своје утиске. Какав је твој доживљај сурове природе и судбине Реље Кнежевића? Које су ти слике остале најснажније у сећању? Непознате речи се подразумевају...

3. ПОРТРЕТ РЕЉЕ КНЕЖЕВИЋА: Прикажи физички и духовни портрет Реље Кнежевића. Не заборави Рељину прошлост. Упореди његову прошлост са садашњим животом. Објасни како Реља подноси своју судбину.

4. ВУЈИН ПОРТРЕТ: Обрати пажњу на портретисање Вује. Опиши га. Какав је Рељин однос према синовцу Вуји? Запиши реченицу коју Реља најчешће понавља. Шта она изражава?

5. ПЕЈЗАЖ: Анализирај улогу пејзажа у приповеци. Пронађи описе зиме и студени. Обрати пажњу на описе падања снега и снежних намета. Која чула учествују у доживљавању студени? Какав је Рељин однос према помахниталој природи?

6. ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ: Уочи композиционе целине дела и осмисли наслов свакој од њих.

7. СТИЛСКЕ ФИГУРЕ: Одреди стилске фигуре, а за сваку уочену стилску фигуру напиши неколико примера из дела.

8. ЛОКАЛИЗМИ: Јасно ти је да у тексту има локализама, речи које нису књижевног карактера. Пронађи неке од тих речи. Процени значај употребе народног говора у приповеци, па запиши своје размишљање.

9. КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ: Одреди књижевно-теоријске одреднице дела, а што се тиче порука, напиши бар три поруке. Не заборави месну и временску локализацију дела.

10. ЗА РАЗМИШЉАЊЕ – 1: Размисли, на основу овог дела, о односу човека и природе. Подразумева се да ћеш своје размишљање записати.

ЗА РАЗМИШЉАЊЕ – 2: Запиши своје размишљање у вези са материјалним богатством и односом са околином. Наравно, на основу прочитане приповетке.

69.

Књижевност: Кроз мећаву, Петар Кочић

утврђивање