Фебруар 2022.

Фебруар 2022.

70.

Граматика: Конгруенција – основни појмови

обрада

Сети се шта знаш о слагању, тј. о конгруенцији.

71.

Граматика: Конгруенција – основни појмови

утврђивање

Краћа провера...

72.

Књижевност: Свети Сава у књижевности: одломак из Житија Светог Симеона (домаћа лектира)

обрада

Читанка, страна 153.

Након читања одломака и размишљања о њима, одговори на питања која се налазе на 157. страни. У свесци за лектиру.

73.

Књижевност: Избор из народних прича и предања о Светом Сави (домаћа лектира)

обрада

Народне приче – Читанка, почев од 144. стране. У свесци за лектиру одговори на питања која се налазе на 148. страни.

Народна предања – Читанка, почев од 149. стране. У свесци за лектиру одговори на питања која се налазе на 151. страни.

74.

Граматика: Реченични чланови  и синтагме

утврђивање

Понови градиво.

75.

Граматика: Реченични чланови  и синтагме

утврђивање

Краћа провера...

76.

Књижевност: Избор из ауторске поезије о Светом Сави (домаћа лектира)

обрада

Прочитај песме које се налазе у Читанци, почев од 159. стране. У свесци за лектиру одговори на питања која се налазе на 162. страни.

77.

Језичка култура: Избор из ауторске поезије о Светом Сави (рецитовање)

утврђивање

Три песме па бирај. Води рачуна о изражајном рецитовању...

78.

Граматика: Дугоузлазни и дугосилазни акценат

обрада

Сети се о чему смо говорили у вези са акцентима у петом и шестом разреду. Свакако ће ти бити од користи садржај у Граматици.

79.

Књижевност: Са пашњака до научењака (одломак), Михајло Пупин

обрада

Прочитај одломак (налази се у Читанци), размисли о прочитаном, па у свесци за домаћи рад одговори на питања која се налазе иза одломка.

80.

Граматика: Систематизација градива

утврђивање

Провера...

- Непроменљиве речи

- Глаголски облици

- Реченични чланови

- Синтагме

- Напоредни односи

- Конгруенција

- Акценат

81.

Језичка култура: Систематизација градива

утврђивање

Провера...

- Фразеологизми

- Функционални стилови

- Репортажа

82.

Језичка култура: Понављање о епским тематским круговима, посебно о косовском тематском кругу

утврђивање

Припреми се за час.

83.

Књижевност: Божур, Милан Ракић

обрада

Прочитај песму, размисли о прочитаним стиховима па у свесци за домаћи рад одговори на следећа питања:

1. Какав је твој доживљај ове песме? Какав је утисак на тебе песма оставила? Које су ти песничке слике биле најупечатљивије? Шта ти се посебно допало?

2. На који начин песма почиње? Како је описана месечина у првој строфи? Какву атмосферу опис месечине дочарава? На који начин је месечина повезана са догађајима који су се одиграли на Косову пољу у далекој прошлости?

3. Како је светлост месечине повезана са мотивом божура? Шта представља божур? Које легенде се везују за овај цвет? На који начин се повезују садашњост и прошлост у песми? Какав је пејзаж описан у прве две строфе? Каква је његова функција у песми? Које стилске фигуре препознајеш? Шта се њима постиже?

4. Пронађи примере опкорачења у песми. Шта се постиже овим поступком? Из колико строфа се песма састоји? Која врста стиха је употребљена? Какав је ритам песме? Која је врста риме присутна? Како је дочарана свеобухватна тишина у последњој строфи? На који начин су ритам и инотонација песме повезани са њеним смислом?