Мај 2022.

Мај 2022.

112.

Језичка култура: Приповетка и драма о Кањошу Мацедоновићу – сличности и разлике

утврђивање

Све знаш 😊

113.

Граматика: Месне реченице

обрада

/

114.

Граматика: Временске реченице

обрада

/

115.

Књижевност: Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић (домаћа лектира)

обрада

Прочитај целу књигу и размисли о прочитаном. Анализирај прочитано дело кроз састав „Новац нас је довео довде“ (свеска за лектиру).

116.

Књижевност: Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић (домаћа лектира)

утврђивање

/

117.

Језичка култура: Припрема за Четврти школски писмени задатак

утврђивање

Одабери једну од тема и напиши састав у свесци за домаћи рад:

1. У свету епских песама о хајдуцима / о ускоцима

2. Лик Кањоша Мацедоновића, заточника млетачког дужда

3. Свако време има своје Феме

118.

Језичка култура: Четврти школски писмени задатак

провера

😊

119.

Граматика: Месне и временске реченице

утврђивање

Утврђивање градива...

120.

Књижевност: Јутутунска јухахаха, Јован Јовановић Змај

обрада

Обавезно читање дела и анализа у свесци за домаћи рад...

121.

Књижевност: Вођа, Радоје Домановић

обрада

Обавезно читање дела и анализа у свесци за домаћи рад...

122.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

123.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

124.

Граматика: Узрочне реченице

обрада

/

125.

Граматика: Последичне реченице

обрада

/

126.

Граматика: Узрочне и последичне реченице

утврђивање

Утврђивање градива...

127.

Књижевност: Афоризми / Аргументи и дебата

обрада

Понеси Граматику.