Мај 2022.

Мај 2022.

112.

Правопис: Писање одричних заменица

 

Први час у мају – 6/3

 

утврђивање

/

113.

Граматика: Придевске заменице: односно-упитне, неодређене, опште, одричне

обрада

/

114.

Граматика: Придевске заменице: присвојне (с нагласком на употребу заменице свој), показне

 

Први час у мају – 6/1

 

обрада

/

115.

Књижевност: Дечаци Павлове улице, Ференц Молнар (домаћа лектира)

 

Први час у мају – 6/2

 

обрада

Уживај у књизи 😊

У свесци за лектиру напиши утиске у вези са прочитаним делом. И не заборави, провераваћемо да ли је књига стварно прочитана...

116.

Књижевност: Дечаци Павлове улице, Ференц Молнар (домаћа лектира)

утврђивање

 

/

 

117.

Језичка култура: Припрема за Четврти школски писмени задатак

утврђивање

 

Одабери једну од понуђених тема и у свесци за домаћи рад напиши састав:

- Епски лик Марка Краљевића

- Прави јунак Павлове улице

- Наставак дружења са...

118.

Језичка култура: Четврти школски писмени задатак

провера

😊

119.

Књижевност: Овај дечак зове се Пепо Крста, Милован Данојлић

обрада

Обавезно читање дела!

И понеси Читанку.

120.

Књижевност: Вањка, Антон Павлович Чехов / Шума на ауто-путу (из збирке прича Марковалдо или годишња доба у граду), Итало Калвино

обрада

Обавезно читање дела!

И понеси Читанку.

121.

Књижевност: Вањка, Антон Павлович Чехов / Шума на ауто-путу (из збирке прича Марковалдо или годишња доба у граду), Итало Калвино

утврђивање

Понеси Читанку.

122.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

123.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

124.

Граматика: Граматичке категорије заменица: род, број, падеж и лице

обрада

/

125.

Правопис: Писање именичких и придевских одричних заменица са предлозима; писање заменице ВАШ великим почетним словом

утврђивање

/

126.

Језичка култура: Обавештење, вест, извештај

утврђивање

Понеси Граматику.

127.

Језичка култура: Текстови са социјалном тематиком

утврђивање

Понеси Читанку.

128.

Граматика: Заменице

утврђивање

Провера...

129.

Књижевност: Избирачица (одломак), Коста Трифковић

обрада

Обавезно читање одломка!

И понеси Читанку.

130.

Граматика: Дуги и кратки акценти

обрада

Понеси Граматику.