Мај 2022.

Мај 2022.

141.

Граматика: Променљиве и непроменљиве речи

утврђивање

Понављаћемо градиво. Припреми се...

142.

Граматика: Променљиве и непроменљиве речи

утврђивање

Провера 😊

143.

Књижевност: Дечак и пас, Данило Киш

обрада

Прочитај одломак, размисли о прочитаном и у свесци за домаћи рад одговори на питања која се налазе иза одломка.

144.

Језичка култура: Писање писма (приватно, имејл)

утврђивање

Понеси Граматику.

145.

Правопис: Интерпункција (писање запете)

утврђивање

/

146.

Језичка култура: Припрема за Четврти писмени задатак

утврђивање

Одабери једну од тема и напиши састав у свесци за домаћи рад:

- У друштву са Агијем и Емом („Аги и Ема“, Игор Коларов)

- Ако имаш пријатеља, имаш све („Дечак и пас“, Данило Киш)

- Драги ________, пишем ти ово писмо („Чича Јордан“, Стеван Сремац)

147.

Језичка култура: Четврти писмени задатак

провера

😊

148.

Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен (домаћа лектира)

обрада

Уживај у књизи 😊

У свесци за лектиру напиши утиске у вези са прочитаним делом. И не заборави, провераваћемо да ли је књига стварно прочитана...

149.

Књижевност: Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен (домаћа лектира)

утврђивање

/

150.

Граматика: Служба речи

утврђивање

Сети се шта знаш о служби речи...

151.

Граматика: Предикатска реченица; глаголски предикат

обрада

/

152.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

153.

Језичка култура: Исправак писменог задатка

утврђивање

/

154.

Граматика: Именски предикат

обрада

/

155.

Књижевност: Десетица, Иван Цанкар

обрада

Прочитај дело, размисли о прочитаном, а онда га  у свесци за домаћи рад анализирај онако како смо то чинили од почетка школске године.

156.

Језичка култура: О обрађеним текстовима

утврђивање

/

157.

Граматика: Слагање предиката са субјектом  у лицу, броју и роду

обрада

/

158.

Књижевност: Прва бразда, Милован Глишић

обрада

Прочитај дело и размисли о њему. Одговори на питања која се налазе иза дела, али одговоре не мораш писати 😊

159.

Књижевност: Прва бразда, Милован Глишић

утврђивање

/

160.

Граматика: Прави објекат

обрада

/