Јун 2022.

Јун 2022.

129.

Књижевност: Избирачица (одломак), Коста Трифковић

обрада

Обавезно читање одломка!

И понеси Читанку.

130.

Граматика: Дуги и кратки акценти

 

Први час у јуну – 6/3

 

обрада

Понеси Граматику.

131.

Књижевност: Аналфабета (одломак), Бранислав Нушић

 

Први час у јуну – 6/1

 

обрада

Обавезно читање одломка!

Понеси Читанку, али и анализу, написану у свесци за домаћи рад.

132.

Књижевност: Аналфабета (одломак), Бранислав Нушић

 

Први час у јуну – 6/2

 

утврђивање

 

/

 

133.

Граматика: Правилан изговор гласова: Ч, Ћ, Џ, Ч, Р (и понављање поделе гласова и гласовних промена)

утврђивање

Спреми се за час. И не заборави да понесеш Граматику 😊

134.

Књижевност: И ми трку за коња имамо (одломак), Миодраг Станисављевић

обрада

Обавезно читање дела!

И понеси Читанку.

135.

Књижевност: И ми трку за коња имамо (одломак), Миодраг Станисављевић

утврђивање

/

136.

Граматика: Грађење речи

утврђивање

Спреми се за час...

137.

Књижевност: Кроз пустињу и прашуму, Хенрик Сјенкијевич

обрада

Цело дело! Анализа (бар пет порука) у свесци за лектиру. Као и састав, а бираш једну од тема:

- Прича о Сташи и Нели овог доба

- Ја у роману

- Моје речи упућене писцу (или неком од јунака, али не Сташи и Нели)

- Пишем ти, драги / драга ...

- Овај роман је вредело прочитати јер...

 

Ко не чита роман, четири песме Бранислава Петровића – детаљни утисци о свакој песми и детаљни одговори на питања иза песама – свеска за лектиру.

138.

Књижевност: Кроз пустињу и прашуму, Хенрик Сјенкијевич

утврђивање

/

139.

Граматика: Заменице, глаголски облици

утврђивање

Све ти је јасно 😊

140.

Граматика: Реченица

утврђивање

Као и јуче 😊

141.

Књижевност: Моји изуми, Никола Тесла

обрада

Обавезно читање дела!

И понеси Читанку.

142.

Књижевност: Тим Талир или Продати смех, Џејмс Крис

обрада

Обавезно читање дела!

И понеси Читанку.

143.

Правопис: Растављање речи на крају реда

утврђивање

/

144.

Језичка култура: У седмом разреду (списак лектире за седми разред; упутство за вођење дневника читања током лета)

утврђивање

/