Исправак Четвртог школског писменог задатка

Још један писмени задатак је иза нас, а са њим оде још једна школска година. Тужно је што и правописне грешке не одоше са њима, или неку годину још пре. Упорни ви, упорна ја, па ко колико издржи Smile

За почетак, опустите се мало уз ове предивне слике. Можда се и оне могу уклопити у свет Малог Принца Smile

Последњи писмени задатак везали смо баш за овог радозналог дечака и његову радозналост и упорно трагање. Радује ме да сте запамтили да се сада име овог дивног дечачића пише великим словима. Што се тиче осталих правила, има времена – сва ваша радозналост по питању писмености осветлеће образ свима нама, једног дана Smile

♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Да почнемо од самог писца, што написа неко, од Антоана де Сента Егзиперија. Стварно се питам да ли читате свој задатак пре него што га дате мени да мучим муку с њим. Можда би вам лакше било да се пишчево презиме пише као некад, са цртицом. Али шта је, ту је. Морате запамтити: од Антоана де Сент Егзиперија. Кад смо код њега, био је учесник Другог светског рата (никако: другог светског рата). Почетно слово историјског догађаја пише се великим словом.

РАСТАВЉАЊЕ РЕЧИ – стара бољка Frown Није ми тужно што погрешно растављате неке речи, али што погрешно растављате речи када је потребно знати само самогласнике (А, Е, И, О, У) и слоготворно Р…

гас-ио,

објасн-ио,

фењер-џија,

 пријат-ељ,

пијан-ица,

уп-ућене,

тужн-ији,

тол-ико,

пред-ставља

га-сио,

об-ја-снио,

фе-њер-џи-ја,

при-ја-тељ,

пи-ја-ни-ца,

у-пу-ће-не,

туж-ни-ји,

то-ли-ко,

пред-ста-вља

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

ПИСАЊЕ ГЛАГОЛА

Правила у вези са писањем глагола некако савладасмо, судећи по вашим задацима. Нажалост,  још се у неким задацима може видети: ја би, волео би, ми би… Крајње је време да запамтите да је још увек једино исправно писати:

ispravak cetvrtog sedmi 1

Што се тиче примера МИ ЋЕ МО… Стварно не знам шта бих рекла Frown

Мушки род једнине у радном глаголском облику захтева А које неки од вас упорно игноришу. Да ли вам заиста не пара уши / боде очи: упозно, дошо, наишо, пито, испо?!

Можда намерно пишете неке глаголе да бисте ме наљутили?!

Упорно ми показујете да су научене лекције једно, а примењивање истих… Говорим о гласовним променама. ИЗЧЕЗАВАТИ, ПРЕТСТАВЉА, ОДПУТОВАО. За домаћи задатак!!!

Ако ви мени објасните примере СВАТИТИ и ТОНЕЋИ, обећавам да ћу ја вама објаснити по милионити пут зашто не смете писати ове глаголске облике тако како су написани.

И даље о писању глагола, али у спрези са одричном речцом НЕ. Докле?!

невидите,

неда (Неда!),

немисли,

неможе,

несхватају,

нетреба,

неугаси,

несхватамо,

неуспеш,

неодустајте,

непорастемо,

незна,

некажем,

неосврћући се

не видите,

не да,

не мисли,

не може,

не схватају,

не треба,

не угаси,

не схватамо,

не успеш,

не одустајте,

не порастемо,

не зна,

не кажем,

не осврћући се

О глаголу ТРЕБАТИ, другом приликом. И мени је досадило да понављам једно те исто. (глагол ТРЕБАТИ)

Сугласник Ј је правио проблем људима одвајкада, па ме не чуди да се и ви патите са њим. Али је једина разлика, и најважнија: толико пута смо поновили када се пише овај сугласник, а када је забрањено то чинити. Следеће примере процените сами:

  • приатељство
  • приатељ
  • приатно
  • издвоио

Или не можете без њега, као у примерима:

одлучијо, поверијо, пијо, напијо

♣ ♣ ♣ ♣ ♣

ПЛЕОНАЗМИ

Претпостављам да се добар број вас сећа овог појма. Али зашто упорно истрајава у њиховој употреби – не знам Frown

Изаћи напоље је сигурно један од најчешће коришћених примера. Како ли неко може изаћи унутра, не знам Frown Можда је довољно очигледан и пример: вратити се натраг. Покушајте да се вратите напред. Баш ме занима докле ћете стићи Smile

♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Спремите се да ми на часу објасните правила у вези са примерима ЈЕЛ и ДАЛ,  а волела бих да чујем и логично објашњење за писање суперлатива: нај тужније, или компаратива вишљи и височији. Док размишљате о овим примерима, напишите следећи пример везан за управни говор. Не заборавите да постоје три модела управног говора: Мали Принц је упорно говорио нацртај ми овцу.

♣ ♣ ♣ ♣ ♣  ЗА КРАЈ  ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Упркос овим грешкама, општи ми је утисак да сте на правом путу. Све бољи и бољи Smile Уживајте у сликама које следе. Заслужили сте!