Пети разред

Uputstvo

НАПОМЕНА:

Свеска за лектиру

=

Књижевни споменар!


Школска 2021/2022. година


ПЕТИ РАЗРЕД

 • Хајдуци, Бранислав Нушић(књига)
 • Народне лирске митолошке песме (Читанка)
 • Народне лирске песме о раду (Читанка)
 • Народне лирске породичне песме (Читанка)
 • Народне и уметничке бајке (Читанка)
 • Зелнбабини дарови, Ивана Нешић (књига - препорука)
 • Седефна ружа и друге бајке, Гроздана Олујић (књига - препорука)
 • Кратке народне умотворине (Читанка)
 • Епске народне песме преткосовског тематског круга (Читанка)
 • Аги и Ема, Игор Коларов (књига)
 • Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен (књига)
 • Робинзон Крусо, Данијел Дефо (књига)
 • Избор из савремене поезије за децу (Читанка)

3. 7. 2021.