Пети разред

Uputstvo

НАПОМЕНА:

Свеска за лектиру

=

Књижевни споменар!


Школска 2017/2018. година


ПЕТИ РАЗРЕД

  • Хајдуци, Бранислав Нушић (септембар) (књига)
  • Доживљаји Тома Сојера, Марк Твен (октобар) (књига)
  • Народне епске песме старијих времена (јануар) (Читанка)
  • Свети Сава у народној књижевности (јануар) (одабрани текстови)
  • Робинсон Крусо, Данијел Дефо (фебруар) (књига)
  • Песме о мајци, Бранко В. Радичевић (март) (књига)
  • Обредне народне календарске песме (април) (одабране песме)

4. 9. 2017.