Литература


 • Милан Вујаклија, ЛЕКСИКОН СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА, Просвета, Београд, 1996/97.
 • Иван Клајн, Милан Шипка, ВЕЛИКИ РЕЧНИК СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА, Прометеј, Нови Сад, 2006.
 • РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА, Матица српска, Нови Сад, 2007.
 • РЕЧНИК КЊИЖЕВНИХ ТЕРМИНА, Институт за књижевност и уметност у Београду, Романов, Бања Лука, 2001.
 • Милан Шипка, ПРАВОПИСНИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА са правописно-граматичким саветником, Прометеј, Нови Сад, 2010.

КЊИЖЕВНОСТ

 • Др Драгиша Живковић, ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ са теоријом писмености, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, 1991.
 • Др Драгиша Живковић, ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ са теоријом писмености, Драганић, Београд, 1995.
 • ЛЕКСИКОН КЊИЖЕВНИХ ТЕРМИНА (приредио Јован Митровић), Издавач „Брана Цветковић”, Краљево, 1997.
 • Милентије Ђорђевић, КЊИЖЕВНОМАНИЈА, Увод у књижевност, Либер, Нови Сад, Театар За, Београд, 2003.
 • Јован Деретић, Злата Бојовић, Марија Митровић, ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000.
 • Миодраг Поповић, ВУК СТЕФ. КАРАЏИЋ, Нолит, Београд, 1972.
 • Србислав Миленковић, ПОУЧНИК ЗА ЖИВОТ, антологија мисли и изрека, Евро-ђунти, Београд, 2007.

ГРАМАТИКА

 • Проф. Михаило Стевановић, ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА за средње школе, Предраг & Ненад, Београд, 2004.
 • Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, ГРАМАТИКА СРПСКОГА ЈЕЗИКА, уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
 • Милан Шипка, ЗАНИМЉИВА ГРАМАТИКА, Популарна лингвистика, Прометеј, Нови Сад, 2007.
 • Милош Милошевић, ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА, Змај, Нови Сад, 2007.
 • Душка Кликовац, ГРАМАТИКА СРПСКОГА ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ, Српска школска књига, Београд, 2002.
 • Душанка Вујовић, ГРАМАТОЛОМИЈА, Прегледна граматика српскога језика, Либер, Нови Сад, Театар За, Београд, 2003.
 • Н. Влашић, Љ. Томић, М. Војиновић, Д. Радосављевић, ГРАМАТИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, приручник са илустрацијама за 5, 6, 7. и 8. разред, Чачански глас, Чачак, 1996.
 • Милош Милошевић, ГРАМАТИКА СРПСКОГА ЈЕЗИКА, приручник за познавање српског књижевног језика, Драганић, Београд, 2001.
 • Р. Гачевић, М. Тасић, СРПСКИ ЈЕЗИК, приручник за основну школу, Београдска књига, Београд, 2009.
 • Мр Јадранка Милошевић, ГРАМАТИКА – СПРЕМИ СЕ САМ, за припремање пријемног испита за ученике 8. разреда основне школе, за самостално учење од 5. до 8. разреда основне школе, за стицање основних знања из српског језика, Књигокомерц, Сокобања, 2005.
 • Љубо Мићуновић, ГРАМАТИКА БЕЗ МУКЕ, приручник за основне и средње школе, Алтера, Београд, 2002.
 • Владислава Петровић, Коста Дудић, РЕЧНИК ГЛАГОЛА СА ГРАМАТИЧКИМ И ЛЕКСИЧКИМ ДОПУНАМА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад, СОУР „Свјетлост” – ООУР Завод за уџбенике и наставна средства, Сарајево, 1989.

ПРАВОПИС

 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, ПРАВОПИС СРПСКОГА ЈЕЗИКА, школско издање, Матица српска, Нови Сад, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
 • Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица, ПРАВОПИС СРПСКОГА ЈЕЗИКА, Матица српска, Нови Сад, 2011.
 • Павле Ивић, Иван Клајн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић, СРПСКИ ЈЕЗИЧКИ ПРИРУЧНИК, Београдска књига, Београд, 2007.
 • Иван Клајн, РЕЧНИК ЈЕЗИЧКИХ НЕДОУМИЦА, Чигоја штампа, Београд, 1997.
 • Егон Фекете, ЈЕЗИЧКЕ ДОУМИЦЕ, Новије и старије, Београдска књига, Београд, 2005.
 • Егон Фекете, ЈЕЗИЧКЕ ДОУМИЦЕ, књига прва, Београдска књига, Београд, 2008.
 • Егон Фекете, ЈЕЗИЧКЕ ДОУМИЦЕ, књига друга, Београдска књига, Београд, 2008.
 • Милош Милошевић, ПРАВОПИСНИ ПРИРУЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА, Издавачка кућа Драганић, Београд, 1997.
 • Љубица Прћић, ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У СТРИПУ, Змај, Нови Сад, 2002.
 • Љубица Прћић, ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА У СТРИПУ 2, Змај, Нови Сад, 2007.
 • Јован Јерковић, Душанка Вујовић, ШКОЛСКИ ПРАВОПИС СРПСКОГА ЈЕЗИКА, Либер, Нови Сад, Театар За, Београд, 2004.
 • Мира Агић, Бранка Бубањ, Анђелка Нинковић, ПРАВОПИС, Теорија и правописне вежбе са решењима, Школска књига, Нови Сад, 2005.
 • ПРАВОПИСНИ ПРИРУЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА (приредио Бранислав Уљаревић), Barex, Београд, 2005.
 • Владимир Недељковић, ЈЕЗИЧКИ ТРЕНУТАК, Радио Телевизија Србије – Образовно-научни програм, Вукова задужбина, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора, Београд, 1997.
 • Миливоје К. Трнавац, МАЛИ ЈЕЗИЧКИ ПОУЧНИК, новембар 2005.

УЏБЕНИЦИ


- ПЕТИ РАЗРЕД -

 • Наташа Станковић Шошо, Читанка ЧАРОЛИЈА РЕЧИ, Српски језик за 5. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Весна Ломпар, ГРАМАТИКА, Српски језик за 5. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Весна Ломпар, Наташа Станковић Шошо, РАДНА СВЕСКА, Српски језик за 5. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Симеон Маринковић, Славица Марковић, ЧИТАНКА за пети разред основне школе, Креативни центар, Београд, 2009.
 • Симеон Маринковић, ГРАМАТИКА српског језика за пети разред основне школе, Креативни центар, Београд, 2007.
 • Симеон Маринковић, ЗАБАВНА ГРАМАТИКА 5, Креативни центар, Београд, 2001.
 • Милија Николић, Мирјана Николић, СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Милија Николић, Мирјана Николић, РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК за 5. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2007.
 • Милорад Савић, Дарко Јованетић, Драган Кувељић, РИЗНИЦА 5, читанка за пети разред основне школе, БИГЗ, Београд, 2007.
 • Милорад Савић, Дарко Јованетић, МОЈА ПИСМЕНИЦА 5, граматика српског језика за пети разред основне школе, БИГЗ, Београд, 2007.
 • Д. Јањић, Б. Печеничић, М. Савић, Д. Јованетић, РАДНА СВЕСКА 5 уз граматику српског језика за пети разред основне школе, БИГЗ, Београд, 2007.

- ШЕСТИ РАЗРЕД -

 • Симеон Маринковић, Славица Марковић, ЧИТАНКА за шести разред основне школе, Креативни центар, Београд, 2008.
 • Симеон Маринковић, ГРАМАТИКА 6, Креативни центар, Београд, 2008.
 • Симеон Маринковић, ЗАБАВНА ГРАМАТИКА 6, Креативни центар, Београд, 2002.
 • Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић, ЧИТАНКА Уметност речи, за шести разред основне школе, Логос, Београд, 2011.
 • С. Савовић, Ј. Срдић, Д. Ћећез Иљукић, ГРАМАТИКА Дар речи, уџбеник српског језика за шести разред основне школе, Логос, Београд, 2011.
 • Наташа Станковић Шошо, ЧИТАНКА, Маштарија речи, Српски језик за 6. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Весна Ломпар, ГРАМАТИКА, Српски језик за 6. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Наташа Станковић Шошо, РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ, Српски језик за 6. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2009.
 • Весна Ломпар, РАДНА СВЕСКА УЗ ГРАМАТИКУ, Српски језик за 6. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Наташа Станковић Шошо, РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ, Српски језик за 6. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2009.
 • Милка Андрић, КРИЛА ПЛАВЕ ПЕСМЕ, Читанка за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.
 • Милија Николић, Мирјана Николић, СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
 • В. Драгутиновић, М. Рапајић, В. Максимовић, РАДНА СВЕСКА за српски језик за 6. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.

- СЕДМИ РАЗРЕД -

 • Др Оливера Радуловић, ЧИТАНКА, Језик је дрво живота, за седми разред основне школе, Логос, Београд, 2011.
 • Бојан Памучар, Владимир Милојевић, ГРАМАТИКА, Језик је кућа у којој живимо, уџбеник српског језика за седми разред основне школе, Логос, Београд, 2009.
 • Др Оливера Радуловић, Бојан Памучар, Владимир Милојевић, РАДНА СВЕСКА за српски језик за седми разред основне школе, Логос, Београд, 2010.
 • Наташа Станковић Шошо, ЧИТАНКА Ризница речи, Српски језик за 7. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Весна Ломпар, ГРАМАТИКА, Српски језик за 7. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • В. Ломпар, Н. Станковић Шошо, РАДНА СВЕСКА, Српски језик за 7. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Гордана Влаховић, Јагош Влаховић, ЧИТАНКА за седми разред основне школе, Едука, Београд, 2010.
 • Милка Андрић, ПЛАВО И ЗЛАТНО, ЧИТАНКА за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
 • Милка Андрић, ЧИТАНКА за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
 • Александар Милановић, СРПСКИ ЈЕЗИК за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
 • Александар Милановић, СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
 • Милка Андрић, Александар Милановић, РАДНА СВЕСКА за српски језик и књижевност за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.
 • Милка Андрић, Александар Милановић, РАДНА СВЕСКА за српски језик и књижевност за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
 • Милија Николић, СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.
 • Милија Николић, СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
 • Милија Николић, СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
 • Милија Николић, РАДНА СВЕСКА за српски језик и књижевност за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009.
 • Живан Лукић, ЧИТАНКА за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

- ОСМИ РАЗРЕД -

 • Зорица Несторовић, Златко Грушановић, ЧИТАНКА Ризница речи, Српски језик за 8. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Весна Ломпар, ГРАМАТИКА, Српски језик за 8. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић, РАДНА СВЕСКА, Српски језик за 8. разред основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011.
 • Д. Ћећез Иљукић, Ј. Срдић, С. Савовић, С. Вулић, ГРАМАТИКА, Дар речи, уџбеник српског језика за осми разред основне школе, Логос, Београд, 2010.
 • Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, ЧИТАНКА за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
 • Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, ЧИТАНКА за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
 • Душка Кликовац, СРПСКИ ЈЕЗИК и језичка култура за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
 • Душка Кликовац, Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, РАДНА СВЕСКА за српски језик и књижевност за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
 • Душка Кликовац, СРПСКИ ЈЕЗИК за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
 • Душка Кликовац, Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК у осмом разреду основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006.
 • Добрила Летић, СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
 • Добрила Летић, РАДНА СВЕСКА за српски језик за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003.
 • Вук Алексић, ЧИТАНКА за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002.

ПРИРУЧНИЦИ

 • Златко Грушановић, ДРАМАТИЗАЦИЈА У НАСТАВИ, приручник за наставу српског језика и књижевности у основној и средњој школи, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011.
 • Зона Мркаљ, НАСТАВНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА 1, Српски језик и књижевност у старијим разредима основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2008.
 • Зона Мркаљ, НАСТАВНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА 2, Српски језик и књижевност у старијим разредима основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Зона Мркаљ, НАСТАВНА ТЕОРИЈА И ПРАКСА 3, Српски језик и књижевност у старијим разредима основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Зона Мркаљ, ПЛАНИРАЊЕ У НАСТАВИ, Српски језик и књижевност у старијим разредима основне школе, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Добрила Летић, Јован Вуксановић, СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, Репетиторијум градива са задацима за вежбање и проверу знања од 5. до 8. разреда основне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1998.
 • Милош Милошевић, ГРАМАТИКА И КЊИЖЕВНОСТ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, Приручник за припрему пријемног испита за ученике 8. разреда и самостално учење за ученике 5, 6. и 7. разреда, Драганић, Београд, 1995.
 • Н. Станковић-Шошо, Д. Николин-Коларић, Н. Полић, Ј. Петаковић, Т. Седлан, И. Јосиповић, Б. Ћулафић, С. Чабрић, Ј. Брадић, СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 6, Приручник за наставнике српског језика и књижевности за шести разред основне школе, Логос, Београд, 2011.
 • Др Оливера Радуловић, Бојан Памучар, СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7, Приручник за наставнике српског језика и књижевности за седми разред основне школе, Логос, Београд
 • Часлав Ђорђевић, Радомир Петковић, ЛЕКТИРА, ГРАМАТИКА, ТЕСТОВИ за 5. и 6. разред основне школе, НАЈ, Горњи Милановац, 2002.
 • Часлав Ђорђевић, Мирјана Секулић, КЊИЖЕВНОСТ – СРПСКИ ЈЕЗИК – КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА за 7. разред основне школе, НАЈ, Горњи Милановац, 2009.
 • Часлав Ђорђевић, Мирјана Секулић, КЊИЖЕВНОСТ – СРПСКИ ЈЕЗИК – КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  за 5. разред основне школе, СП Принт, Нови Сад, 2008.
 • Часлав Ђорђевић, Мирјана Секулић, КЊИЖЕВНОСТ – СРПСКИ ЈЕЗИК – КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  за 6. разред основне школе, СП Принт, Нови Сад, 2008.
 • Часлав Ђорђевић, Радомир Петковић, КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ за 7. разред основне школе, Чигоја штампа, Београд, 2000.
 • Часлав Ђорђевић, Радомир Петковић, КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ И ГРАМАТИКА за 8. разред основне школе, НАЈ, Горњи Милановац, 2001.
 • Симеон Маринковић, ПРИРУЧНИК за наставу српског језика у петом разреду основне школе, Креативни центар, Београд, 2007.
 • Симеон Маринковић, ПРИРУЧНИК за наставу српског језика у шестом разреду основне школе, Креативни центар, Београд, 2008.
 • Александар Лаковић, НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У 5. РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
 • Александар Лаковић, НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У 6. РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
 • Александар Лаковић, НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У 7. РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
 • Вук Алексић, НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ у осмом разреду основне школе,  Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.

ТЕСТОВИ

 • ТЕСТОВИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКАосновна школа, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2006.
 • ТЕСТОВИ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКАсредња школа, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2006.
 • СРПСКИ ЈЕЗИК КРОЗ ТЕСТОВЕ 2, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2008.
 • Збирка задатака из СРПСКОГ ЈЕЗИКА за квалификациони испит за упис у средњу школу школске 2010/2011. године, Република Србија, Министарство просвете, Београд, 2010.
 • Збирка задатака из СРПСКОГ ЈЕЗИКА за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2010/2011. године, Република Србија, Министарство просвете, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2010.
 • Мирјана Дудварски, Зора Филиповић, СРПСКИ ЈЕЗИК, објашњења и вежбања за боље оцене у петом разреду, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Мирјана Дудварски, Зора Филиповић, СРПСКИ ЈЕЗИК, објашњења и вежбања за боље оцене у шестом разреду, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Мирјана Дудварски, Зора Филиповић, СРПСКИ ЈЕЗИК, објашњења и вежбања за боље оцене у седмом разреду, Издавачка кућа Klett, Београд, 2010.
 • Мирјана Дудварски, Зора Филиповић, СРПСКИ ЈЕЗИК, објашњења и вежбања за боље оцене у осмом разреду, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011.
 • Мирјана Дудварски, Јулијана Брадић, Биљана Кнежевић, ЗНАМ ЗА МАТУРУ, збирка задатака за завршни испит из српског језика у основном образовању, Издавачка кућа Klett, Београд, 2011.
 • Душка Кликовац, Весна Ломпар, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ГРАМАТИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ, Српска школска књига, Београд, 2005.
 • Мр Љиљана Николић, Божидар Павловић, ТЕСТОВИ из српског језика и књижевности за полагање квалификационих испита у гимназијама и средњим стручним школама, Стручна књига, Београд, 2000.
 • Милан Стакић, ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, Требник, Београд, 2002.
 • Милош Милошевић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА И ТЕСТОВА ЗНАЊА из граматике и књижевности са књижевнотеоријским основама за припремање квалификационог испита за упис у средњу школу и гимназију и самостално учење, Драганић, Београд, 1996.
 • Мирјана Секулић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА  ОСНОВНУ ШКОЛУ (800 питања и одговора), Издавачка агенција „Д-Ђорђевић”, Нови Сад, 2007.
 • Мирјана Секулић Петровић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (500 питања и одговора), Издавачка агенција „Д-Ђорђевић”, Нови Сад, 2008.
 • Мирјана Секулић Петровић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (500 питања и одговора), Издавачка агенција „Д-Ђорђевић”, Нови Сад, 2008.
 • Мирјана Секулић Петровић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (500 питања и одговора), Издавачка агенција „Д-Ђорђевић”, Нови Сад, 2008.
 • Мирјана Секулић Петровић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ (500 питања и одговора), Издавачка агенција „Д-Ђорђевић”, Нови Сад, 2008.
 • Татјана Јовановић, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, Српски језик за пети разред основне школе, А група, Атос, Крагујевац, 2008.
 • Татјана Јовановић, КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, Српски језик за пети разред основне школе, Б група, Атос, Крагујевац, 2008.
 • Тестови: Српски језик, 6 А, Змај, Нови Сад
 • Тестови: Српски језик, 8, Змај, Нови Сад
 • Тестови: Српски језик, 8 А, Змај, Нови Сад
 • Тестови: Српски језик, 8 Б, Змај, Нови Сад
 • Божидар Павловић, ВЕЖБЕ – ЗАДАЦИ из српског језика за 5. разред, Стручна књига, Београд, 1995.
 • Божидар Павловић, ВЕЖБЕ – ЗАДАЦИ из српског језика за 6. разред, Стручна књига, Београд
 • Божидар Павловић, ВЕЖБЕ – ЗАДАЦИ из српског језика за 7. разред, Стручна књига, Београд
 • Божидар Павловић, ВЕЖБЕ – ЗАДАЦИ из српског језика за 8. разред, Стручна књига, Београд
 • Мирослава Рутешић, СРПСКИ ЈЕЗИК, збирка контролних вежби, 5. разред основне школе, Алтера, Београд, 2000.
 • Мирослава Рутешић, СРПСКИ ЈЕЗИК, збирка контролних вежби, 6. разред основне школе, Алтера, Београд, 2000.
 • Мирослава Рутешић, СРПСКИ ЈЕЗИК, збирка контролних вежби, 7. разред основне школе, Алтера, Београд, 2000.
 • Мирослава Рутешић, СРПСКИ ЈЕЗИК, збирка контролних вежби, 8. разред основне школе, Алтера, Београд, 2000.
 • Невенка Мојић, Контролне вежбе из српског језика за пети разред основне школе, Ризница лепих речи, Нови Сад
 • Невенка Мојић, Контролне вежбе из српског језика за шести разред основне школе, Ризница лепих речи, Нови Сад
 • Невенка Мојић, Контролне вежбе из српског језика за седми разред основне школе, Ризница лепих речи, Нови Сад
 • Зора Шијак, СРПСКИ контролни задаци 5, Епоха, Пожега
 • Зора Шијак, СРПСКИ контролни задаци 6, Епоха, Пожега
 • Зора Шијак, СРПСКИ контролни задаци 7, Епоха, Пожега
 • Зора Шијак, СРПСКИ контролни задаци 8, Епоха, Пожега
 • Мара Агић, Бранка Бубањ, Анђелка Нинковић, СРПСКИ ЈЕЗИК, вежбе за 5. разред, Школска књига, Нови Сад, 2002. / / 2006.
 • Мара Агић, Бранка Бубањ, Анђелка Нинковић, СРПСКИ ЈЕЗИК, вежбе за 6. разред, Школска књига, Нови Сад, 2002. / / 2007.
 • Мара Агић, Бранка Бубањ, Анђелка Нинковић, СРПСКИ ЈЕЗИК, вежбе за 7. разред, Школска књига, Нови Сад, 2002. / / 2007.
 • Мара Агић, Бранка Бубањ, Анђелка Нинковић, СРПСКИ ЈЕЗИК, вежбе за 8. разред, Школска књига, Нови Сад, 2002. / / 2007.
 • Мира Агић, Бранка Бубањ, Анђелка Нинковић, САДА И ЈА ЗНАМ, Граматичке и правописне вежбе, Прилог приручнику „Ја знам, а знаћеш и ти”, Школска књига, Нови Сад, 2002.
 • МАТЕРИЈАЛ ЗА УПИС У 1. ГОДИНУ за школску 2007/2008, Правни факултет, Београд, 2007.
 • Зона Мркаљ, Снежана Костадиновић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ према стандардима за полагање завршних испита, Завод за уџбенике, Београд, 2011.

 • Симеон Маринковић, МЕТОДИКА КРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ, Креативни центар, Београд, 1994.