Граматика

… уживамо у граматици!

Граматика није баук!!!

Smile Smile Smile

Граматика у другим језицима

Smile Smile Smile

ГРАМАТИКА је део науке о језику (лингвистика)

који проучава:

- гласове > ФОНЕТИКА

- речи > МОРФОЛОГИЈА

- синтагме и реченице > СИНТАКСА

Gramatika 1

Уживајмо!