Морфологија


ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

Мењају облик, а значење им остаје исто.

  • Именице

  • Придеви

  • Заменице

  • Неки бројеви

_______________

  • Глаголи


НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

Не мењају ни облик ни значење.

  • Неки прилози

  • Предлози

  • Узвици

  • Везници

  • Речце


МАЛА ПРОВЕРА Wink

Умеш ли одредити речи према врсти?

morfologija 1