Потребан прибор

Поред уџбеника (Читанка, Граматика и Радна свеска) треба да имаш и:

 • свеску за школски рад

 • свеску за домаћи рад

 • свеску за допунску / додатну / припремну наставу и, наравно, вежбање код куће Laughing

  Hajde da 1

 • свеску за лектиру („Књижевни споменар”)

  Hajde da 2

 • хемијске оловке плаве и црвене боје

  Hajde da 3

Напомене:

 • Свеска за лектиру је посебна свеска и према изгледу и према садржају. Размисли о томе...
 • Можеш писати пенкалом, ако желиш. Што се мене тиче, не мораш.
 • Обичну графитну оловку користићеш само за писање у уџбеницима.
 • Читанка, Граматика и Радна свеска треба да буду твоје Smile Потписане, наравно.
 • Без белила и коректора. Али то већ знаш Wink