Сугласник Ј

1. Од следећих именица изведи придеве и правилно их напиши водећи рачуна о писању гласа Ј:

  ИНДУСТРИЈА

  ХЕМИЈА

  АРМИЈА

  ХИГИЈЕНА

  ТЕЛЕВИЗИЈА

  ШУМАДИЈА

2. Према примеру ЈАК > ЈАЧИ > НАЈЈАЧИ, допуни следеће табелу:

ЈАДАН

 

 

ЈЕДНОСТАВАН

 

 

ЈЕВТИН

 

 

3.  Подвуци правилно написане придеве:

ИНДИСКИ – ИНДИЈСКИ

АЛУМИНИЈУМСКИ – АЛУМИНИУМСКИ

СТУДИЈСКИ – СТУДИСКИ

МЕДИСКИ – МЕДИЈСКИ

АЗИСКИ – АЗИЈСКИ

4.  Заокружи  слово  испред  правилно  написаних  придева  изведених  од  именица Индија, канцеларија и Лесковац:

а) индијски, канцеларијски, лесковачки

б) Индијски, канцелариски, Лесковачки

в) индиски, канцеларијски, лесковачки

г) индијански, канцеларијски, лесковачански