Подела речи на крају реда

Често си у прилици да поделиш речи на крају реда. Зато је важно да знаш како се растављају речи. Али ако ниси начисто са тим како треба поделити реч, боље је мало ‘скупи’ или ‘развуци’ Smile Не дели је.

podela reci 1

Као што знаш, постоје нека правила са којима се срећеш још код учитељице, али основно правило јесте:

ЦРТИЦА се ставља на крају реда. Никако на почетку реда!

podela reci 2

1. Једно слово се не преноси у нови ред. Никако: миса-о, на пример.

2. Једносложне речи се не растављају, на пример, крв, плашт.

3. Полусложенице у себи већ имају цртицу: ауто-салон; налив-перо; пет-шест… Зато се полусложенице растављају на следећи начин:

ауто-

-салон

podela reci 3

4. Када користиш латиницу, не смеш одвајати двојна слова: vo-lja; paž-nja. О овом правилу води рачуна и при писању страних имена у оригиналу.

podela reci 4

5. Ако се сугласник налази између два самогласника, њиме почиње нови ред. На пример: ва-љати.

podela reci 5

6. Посебну пажњу ваља посветити сугласничким групама. Тада се води рачуна о ‘природној’ подели речи:

брат-ство

град-ски

бугар-ски

трам-вај

мач-ји

мај-ка

тор-ба

довољ-но

пар-тија

7. Префикси се одвајају од остатка речи, без обзира на глас којим се завршавају:

из-бацити

под-вући

пред-школски

рас-познати

раз-љутити

Не дозволи да те збуне претходна два правила Smile Слободно се држи тога да се речи растављају на самогласнике: А, Е, И, О, У и понекад – слоготворно Р.

podela reci 6

Ако те баш занима како функционише ова подела речи, обрати пажњу на сугласничке скупове које не треба делити:

ГВ, ГЈ, ГЛ, ГЉ, ГР

ДВ, ДЈ, ДЛ, ДЉ, ДР

КВ, КЈ, КЛ, КЉ, КР

ТВ, ТЈ, ТЛ, ТЉ, ТР

Ово је само део. Ако те занимају даљи примери, кажи Wink