Заменице ВИ и ВАШ

Поред заменице ВИ за друго лице множине (Ви сте добра деца), уобичајено је да се и појединци у личном обраћању ословљавају са ВИ. Реч је о персирању, односно, обраћању појединцу из поштовања. Тада ову заменицу, као и придевску присвојну заменицу ВАШ, треба писати великим словом: Наставнице, Ви сте ми баш помогли. Коначно сам себи разјаснио нејасноће помоћу Вашег објашњења.

Заменица ВАШ налази се и у оквиру титула: Ваша светости, Ваша екселенцијо… Наравно, у овим случајевима може се писати и: Његова светост, Њено величанство, Његова  светост патријарх

Кад смо већ код ТИТУЛА, треба знати следеће: именичке титуле и звања пишу се малим словом, и уз наведено име и кад име изостане: патријарх, папа, председник, краљ, краљица, екселенција,  величанство

Обрати пажњу!

Када пишемо некој установи или се у писању обраћамо већем броју људи, заменице ВИ и ВАШ пишу се малим словом.