Бројеви

Занимљивост из „Политикиног забавника”

  • ОКТОФОБИЈА је страх од броја осам.