Уопштено о конгруенцији

Знам да ми нећеш веровати, али ти о конгруенцији већ довољно знаш. Још од учитељице. Сећаш се када сте говорили да придев има исти број и род као и именица уз коју стоји. У петом роду смо додали и слагање у падежу, поред броја и рода. Е, па то је конгруенција. Или слагање реченичних чланова.

Обрати пажњу!

ЛЕПА ДЕВОЈЧИЦА

  • Граматички број > једнина
  • Граматички род > женски

Видео сам ЛЕПУ ДЕВОЈЧИЦУ.

Поред броја и рода (једнина и женски род), придев ЛЕПА слаже се са именицом ДЕВОЈЧИЦА и у падежу. Знам да знаш да је реч о акузативу Smile

kongruencija 1

И не заборави:

КОНГРУЕНЦИЈА

=

СЛАГАЊЕ РЕЧЕНИЧНИХ ЧЛАНОВА

Два члана у реченици могу се сложити или конгруирати у једној или више граматичких категорија. Које су то категорије?

  • ЛИЦЕ (прво, друго или треће)

  • РОД (мушки, женски, средњи)

  • БРОЈ (једнина, множина)

  • ПАДЕЖ (седам падежа)