Слагање атрибута уз именицу

Из примера ЛЕПА ДЕВОЈЧИЦА већ ти је лако да закључиш о каквом је слагању реч. Придев ЛЕПА је по служби речи атрибут за именицу ДЕВОЈЧИЦА. И то је управо то слагање о коме ти је учитељица некада говорила, али није помињала реч – КОНГРУЕНЦИЈА Smile

Погледај и друге примере:

 • Дружим се са најбољим учеником.

(мушки род једнине, инструментал)

 • Дружим се са најбољом ученицом.

(женски род једнине, инструментал)

Не заборави, службу атрибута у реченици имају:

 • придеви
 • придевске заменице
 • редни бројеви
 • основни број ЈЕДАН

Упореди:

 • Упознао сам НАЈБОЉЕГ такмичара. (придев)
 • Упознао сам ЊИХОВОГ такмичара. (придевска заменица)
 • Упознао сам ПРВОГ такмичара. (редни број)
 • Упознао сам ЈЕДНОГ такмичара. (основни број ЈЕДАН)

У чему се слаже (конгруира) атрибут са именицом?

 • У роду

 • У броју

 • У падежу