Слагање предиката и субјекта

Да би ти овај део био јаснији, потребно је да се подсетиш какве врсте предиката постоје. Постоје:

 • глаголски предикат (пише; писала је)
 • именски предикат (лепа је)

Зашто је ово важно?

Обрати пажњу!

Глаголски предикати (прост):

 • ДЕВОЈЧИЦА ПИШЕ писмо.
 • ДЕВОЈЧИЦА ЈЕ ПИСАЛА писмо.

Први глаголски предикат (ПИШЕ – прост глаголски облик) слаже се са субјектом ДЕВОЈЧИЦА у лицу (треће лице) и броју (једнина). Сећаш се да прости глаголски облици немају род? Ако се не сећаш, подсетиће те следећи пример Smile

Прост глаголски предикат (прост глаголски облик)  са субјектом се слаже, конгруира, у:

 • лицу

 • броју

Други глаголски предикат (ПИСАЛА ЈЕ – сложен глаголски облик) слаже се са субјектом ДЕВОЈЧИЦА у лицу (треће лице), броју (једнина) и роду (женски род). Реч је о перфекту, а он у себи садржи радни глаголски придев. Сећаш се? -О, -ЛА, -ЛО; -ЛИ, -ЛЕ, -ЛА Smile

Знаш да је исти случај и са трпним глаголским придевом. Реч је о пасивним глаголским облицима, а то су: перфекат, плусквамперфекат, футур други и потенцијал. Погледај примере:

 • Он је вољен. – пасивни перфекат
 • је био вољен. / Он бејаше вољен. – пасивни плусквамперфекат
 • Он буде вољен. – пасивни футур други
 • Он би био вољен. – пасивни потенцијал

Прост глаголски предикат (сложени глаголски облик) са субјектом се слаже, конгруира, у:

 • лицу

 • броју

 • роду

Именски предикат:

 • ДЕВОЈЧИЦА ЈЕ ВЕСЕЛА.

Именски предикат у овом примеру је ЈЕ ВЕСЕЛА. Именски део предиката је ВЕСЕЛА, а он се са субјектом ДЕВОЈЧИЦА слаже у: роду (женски род), броју (једнина) и падежу (номинатив). Нема лица!

Именски део предиката са субјектом се слаже у:

 • роду

 • броју

 • падежу

И не заборави да именски део предиката може бити:

 • именица (Она је девојчица.)
 • придев (Она је лепа.)
 • (придевска) заменица (Она је њена.)
 • (редни) број (Она је прва.)
 • основни број ЈЕДАН (Она је једна.)