Називи установа и предузећа

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

У називима установа, предузећа, организација, друштва,  научних скупова, конференција и конгреса само се прва реч пише великим словом, а од осталих, оне које су саме по себи властито име:

 • Удружење књижевника Србије
 • Матица српска
 • Српска академија наука и уметности
 • Народно позориште
 • Друштво за борбу против алкохолизма
 • Републички одбор Црвеног крста
 • Организација уједињених нација (ОУН)
 • Уједињене нације (УН)
 • Библиотека и Галерија Матице српске
 • Новинско-издавачко предузеће „Форум” (НИП „Форум”)
 • Српско народно позориште

Али, ако се из читавог назива узме само најзначајнија именица из тог назива тада се она пише великим словом:

…члан Академије у Београду…

(мисли се на Српску академију наука и уметности)

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ

НАПОМЕНА:

 • При писању радних организација, прва реч у називу и свака властита именица у њему пишу се великим словом;
 • У називима се пишу наводници;
 • Када не пишемо пун назив, већ једну реч, пишемо је великим словима: Новости, уместо Вечерње новости.
 • Великим словом пишу се и називи органа радних организација – Управа прихода општине Нови Београд.
 • Ако се не мисли на неку одређену установу, већ више таквих установа, пише се мало слово:   Сви наши универзитети имају више факултета.
 • У називу иза редног броја не пише се велико слово, јер у таквим примерима бројка замењује прву реч:

III научни скуп Српске академије наука и уметности

Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ