Уопштено о лексикологији

Треба се поносити богатством свог језика, а посебно треба бити поносан на богатство сопственог речника. Српски језик према фонду речи спада у развијеније језике.

На теби је да одлучиш колико ће бити богат твој речник.


ЛЕКСИКОЛОГИЈА = део науке о језику који се бави проучавањем значења речи (lexikon – речник;  logia – наука); проучава лексичко благо језика и сређује га у речнике према пореклу, употреби и историјском развоју

ЛЕКСИКА = скуп свих речи у једном језику

ЛЕКСЕМА = свака појединачна реч чијим се значењем бави лексикологија

ЛЕКСИКОН = речник, књига у којој се налази списак свих речи једног језика

ЛЕКСИКОЛОГ = научник који се бави значењем речи

ЛЕКСИКОГРАФ = научник који саставља речнике; Вук Караџић, на пример


Свака реч има ОСНОВНО значење, али многе речи имају и ПРЕНЕСЕНО (фигуративно или метафорично) значење, што даје посебну лепоту и дубину језику. Обрати пажњу:

  • бистар поток – бистар човек
  • оштар нож – оштар ум
  • кишна јесен – јесен живота