Глаголи/ Глаголски облици/ Глагол ТРЕБАТИ

ГЛАГОЛИ

У свакодневном говору довољно често се могу чути реченице типа „Мислео сам да си нешто радела”. За све оне које овако кажу, објашњење: глаголи МИСЛЕТИ и РАДЕТИ не постоје. Постоје само глаголи МИСЛИТИ и РАДИТИ, па одатле произилази да је једино исправно рећи: „Мислио сам да си нешто радила”.

Ξ    Ξ    Ξ    Ξ    Ξ

АОРИСТ помоћног глагола БИТИ:

ја бих          ми бисмо

 

ти би            ви бисте

 

он би            они бише

Али!

3. лице потенцијала > они би

ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

  1. без Ј у примерима: био, варио, носио, радио, тражио, умислио
  2. обавезно А у примерима: гледао, дошао, казао, писао, читао

Ξ    Ξ    Ξ    Ξ    Ξ

ФУТУР ПРВИ

  • Прост футур први са инфинитивом на -ти > једна реч:

волећу              писаћемо

играћеш           знаћете

казаће              радиће

  • Футур први са инфинитивом на -ћи > увек две речи:

ћу ићи               ћемо стићи

ћеш доћи         ћете проћи

ће поћи             ће прићи

ГЛАГОЛ ТРЕБАТИ

Овај глагол се често употребљава на погрешан начин. Често се чује:

  • Требам да напишем домаћи.
  • Требали су да дођу јуче.
  • Требали бисмо да прочитамо књигу.

Међутим, треба знати да је овај глагол безличан када је иза њега глагол:

  • Треба да напишем домаћи.
  • Требало је да дођу јуче.
  • Требало би да прочитамо књигу.

Када је иза овог глагола именица, дозвољена је промена глагола ТРЕБАТИ по лицима:

Требам књигу Иве Андрића.

Мада је и тада боље користити облик:

Треба ми књига Иве Андрића.

pravopis 4

Запамти!

ТРЕБАЛО ЈЕ
ТРЕБА ДА
ТРЕБАЛО БИ