Речце / Одрична речца НЕ

Речца НЕ пише се УВЕК ОДВОЈЕНО од глагола: не волим, не могу, не верујем, не читам, не копам… не копајући, не сазнавши… Ово правило има и четири изузетка:

  1. НИСАМ, НИСИ, НИЈЕ; НИСМО, НИСТЕ, НИСУ
  2. НЕЋУ, НЕЋЕШ, НЕЋЕ; НЕЋЕМО, НЕЋЕТЕ, НЕЋЕ
  3. /, НЕМОЈ, / ; НЕМОЈМО, НЕМОЈТЕ, / Сети се императива! Smile
  4. НЕМАМ, НЕМАШ, НЕМА; НЕМАМО, НЕМАТЕ, НЕМАЈУ

Речца НЕ се пише УВЕК СПОЈЕНО са:

-       именицама: непријатељ, нечовек,

-       придевима: невољен, незрео, нерадан…

-       прилозима: нечитко, неуморно, незасито…

Обрати пажњу да постоје речи у чијем је саставу НЕ- које нема везе са наведеним правилима: неваљалац, неустрашив