Прилози

 • Крени напред и тамо остани.
 • Кренула сам после часова.
 • Ја брзо и лако учим.
 • Доста сам учила и много сам постигла за кратко време.
 • Зато сам срећна. Стога ћу наставити са учењем.

Прилози су непроменљиве речи које најчешће стоје уз глаголе и најчешће одређују место, време и начин вршења радње.

Разликуј!

ПРИДЕВ ≠ ПРИЛОГ

Запамти:

ПРИДЕВ није исто што и ПРИЛОГ!

 • Сјајно сунце сјајно сија.

Придев СЈАЈНО објашњава ближе именицу СУНЦЕ, док прилог за начин СЈАЈНО ближе објашњава глагол СИЈА.

 • Брзо дете брзо учи.

Придев БРЗО ближе објашњава именицу ДЕТЕ, док прилог за начин БРЗО ближе објашњава глагол УЧИ.

Дакле:

 • ПРИДЕВ стоји уз именицу и ближе је објашњава. Одговара на питања: Какав? Чији?
 • ПРИЛОГ стоји уз глагол и ближе га објашњава. Одговара на питања: Кад? Како? Где? Зашто? Колико?

Сети се компарације придева: леп – лепши – најлепши (призор).

Иако су прилози већином непроменљиве речи, неки од њих имају граматичку категорију поређења. Такви су прилози:

 • за начин: брзо – брже – најбрже (трчи)
 • за количину: мало – мање – најмање (спава)
 • за место: близу – ближе – најближе (стоји)

Сети се: у суперлативу придева који почињу са Ј пишу се два Ј. Исти је случај и са прилозима, иако се при изговору чује само један глас: НаЈЈедноставније пишем слово О.

За посебно заинтересоване Smile

Обрати пажњу: Прилози не стоје само уз глаголе!

 • ПРИЛОГ УЗ ПРИДЕВ – Она је врло весела.
 • ПРИЛОГ УЗ ПРИЛОГ – Она је необично рано устала.
 • ПРИЛОГ УЗ ИМЕНИЦУ – Добио сам доста оцена. (деони генитив Smile)