Предлози

Као што знаш, предлози су непроменљиве речи. Показују просторне и временске односе између бића, предмета и појава, али могу означавати и друге односе међу њима:

 • просторне: на, поред, изнад, испод, између…
 • временске: после, у, до, пре…
 • узрочне: због, од…
 • циљне: ради, за…
 • начинске: уз, са…

ПРИМЕРИ:

 • Од куће до школе идемо заједно. (просторни однос)
 • На столу, у торби, налази се књига. (просторни однос)
 • Поред зида налазе се руже које цветају до касне јесени. (просторни однос)
 • У зору ће доћи тата с посла, па после часова идемо у град. (временски однос)
 • Кроз два дана, након једномесечног одсуства, усред зимских дана, стићи ће и он. (временски однос)
 • Због болести ишао је у бању ради лечења. (узрочни однос, однос намере)

Постоје још и предлози који означавају:

 • Пођи са мном у град. (однос друштва, заједнице)
 • Чувај беле паре за црне дане. (однос намене)

Посебно обрати пажњу на употребу предлога ЗБОГ и РАДИ.

 • Први означава узрок: Нисмо дошли због лошег времена.
 • Други означава циљ или намеру: Дошли смо ради учења.

ЗБОГ – узрок

РАДИ – циљ

Никада не користи изразе типа: ЗБОГ РАДИ ТОГА, ЗБОГ РАДИ ЧЕГА

ПРЕДЛОШКО-ПАДЕЖНА КОНСТРУКЦИЈА

Ову конструкцију чини предлог који стоји уз именицу (или неку другу именску реч) у зависном падежу. Погледај примере:

 • од куће > од + генитив
 • испод неба > испод + генитив

Обрати пажњу: предлози могу стајати испред речи, али и испред синтагме:

 • Гледам у облаке. – реч
 • Гледам у разигране облаке. – синтагма

ПРАВОПИС

ОДВОЈЕНО: на пример, у ствари, у здравље, до виђења, уз то, на здравље, у коштац…

СПОЈЕНО: заувек, зачас, наглас, напамет, ујутру, забадава…

predlozi 1

З А Д А Ц И

1. Препиши следеће речи и подвуци предлоге: А, ДО, СА, ИШ, ИСПОД, ИАКО, МЕЂУТИМ, ЈУЧЕ, ПРЕКО, ИЗ, НИТИ, ИСПРЕД, ИЛИ, ИЗА, БАШ, ДО, У, ПА.

2. Подвуци предлошко-падежне конструкције у следећим реченицама:

 • ДОШАО ЈЕ ДО ДУНАВА  И ЗАСТАО.
 • СТАВИ ИМЕНИЦЕ У ОДГОВАРАЈУЋУ КОЛОНУ.
 • УШАО ЈЕ У ЧАМАЦ И БРЗО ЗАВЕСЛАО.
 • КЊИГА ЈЕ БИЛА ИСПОД ЧИНИЈЕ СА ВОЋЕМ.

3. Плавом хемијском оловком подвуци предлоге са месним значењем, а црвеном оне са временским значењем.

 • ЛЕТОВАЛИ СМО У ЦРНОЈ ГОРИ.
 • ДОЂИ КОД МЕНЕ ПРЕ ШКОЛЕ.
 • АНА ЈЕ СЕДЕЛА НА КРЕВЕТУ И ПЛАКАЛА.
 • ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПЕТКА САМ ВЕОМА ЗАУЗЕТ.
 • НЕШТО СЕ ДЕШАВАЛО У КОМШИЈСКОЈ КУЋИ.

4. Следеће реченице допуни одговарајућим предлозима:

 • СВЕТ КОЈИ ЈЕ ПРЕЛАЗИО РЕКУ ___  БРВНА ВЕОМА ЈЕ ЖУРИО.
 • ЗИД ЈЕ БИО  ___ ТЕСАНОГ КАМЕНА.
 • БИО ЈЕ  ___  ДРУГАРИЦОМ ___ БИОСКОПУ.
 • ___ ЊИМ ЈЕ СТАЈАО ОГРОМАН ПАС И ПОСМАТРАО ГА.
 • ПРОЧИТАЛА ЈЕ КЊИГУ КОЈУ ЈЕ ДОБИЛА ___ РОЂЕНДАН.

5. Подвуци предлоге у следећим реченицама:

 • ИЗ ЊИВА И БАШТА ДОПИРАО ЈЕ МИРИС ЈЕСЕНИ.
 • ОВАМО, С ДРУГЕ СТРАНЕ, ПО ВАРОШИ, У УЛИЦАМА, СВЕ ЈЕ ЈОШ БИЛО У  МРКЛОМ МРАКУ.