Речце

Или: ПАРТИКУЛЕ

Обрати пажњу!

РЕЧЦА < мала реч

РЕЧИЦА < мала река

 • Непроменљива врста речи
 • Њима се истиче лични став говорника према предмету разговора

Речце се деле у неколико врста:

 • истицање личног става (ваљда, вероватно, можда, нипошто)
 • за истицање супротности (међутим, пак)
 • показне (ево, ено, ето)
 • за посебно истицање (бар, баш, чак, и)
 • упитне (да ли, зар, ли)
 • потврдне (да, заиста, збиља, наравно, свакако, дакако)
 • одричне (не, нипошто)
 • за закључивање (дакле, према томе)

Обрати пажњу!

Речце се често одвајају запетама!

ПРИМЕРИ

 • Да, све сам научила.
 • Не, нисам све научила.
 • Зар нећеш учити?
 • Ено, долази наша другарица.
 • Добре су оцене, међутим, ја нисам задовољан.
 • Баш сам лепо научио.
 • Дакле, доста смо за данас учили.

Обрати пажњу!

Разликуј!

ПОВРАТНА РЕЧЦА СЕ ≠ ПОВРАТНА ЗАМЕНИЦА СЕ

 • Радујем се твом доласку. – повратна (рефлексивна) речца
 • Шминка се (себе) баш дуго. – повратна (рефлексивна) заменица

Разликуј!

ПРИЛОЗИ ≠ РЕЧЦЕ

 • Он сигурно зна шта су речце. (прилог)
 • Он, сигурно, зна шта су речце. (речца)