Везници

  • Ишао је у школу и вредно учио.
  • Док је учио, није имао времена за игру.
  • Иако је вредно учио, добио би и покоју тројку.
  • Учио је, али није запостављао друштво.
  • Намеравао сам дуго да почнем са читањем те књиге.

Везници су непроменљиве речи и служе за повезивање речи или реченица у сложеној реченици.

Могу бити независни и зависни:

  • Седим и читам. (независна реченица)
  • Седим док читам. (зависна реченица)

Разликуј!

ВЕЗНИК ДА ≠ РЕЧЦА ДА

  • Доћи ћу да те видим.
  • Да, доћи ћу.

Неки везници су срасли с речцом ЛИ: али, или, неголи, камоли, некмоли

Обрати пажњу на изузетак: везник а камоли.