Појам синтагме

ЈЕЗИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

глас / фонема – М

реч – МАМА

синтагма – МОЈА МАМА

реченица – Моја мама ме воли.

дискурс / пасус или текст


ПОДСЕТНИК!!!

ИСКАЗИВАЊЕ РЕЧЕНИЧНИХ ЧЛАНОВА:

- РЕЧЈУ

o       Ученик има будућност.

- СИНТАГМОМ

o       Вредни ученик има светлу будућност.

- ЗАВИСНОМ РЕЧЕНИЦОМ

o       Ко вредно учи, има светлу будућност.


СИНТАГМА = скуп две или више речи обједињене у једну целину значењем или функцијом (службом) у реченици.


Свака синтагма има један главни члан (управни), а остали чланови су зависни, јер допуњују или ближе одређују значење главног члана.


sintagma 1


-       лепа ДЕВОЈКА са плавим очима

-       добро ДЕТЕ умиљатог погледа

-       топло МЛЕКО заслађено шећером


Значење речи СИНТАГМА (Википедија)