Синтагме по врсти

Синтагме се деле према врсти речи главне или управне речи. Могу бити:

ИМЕНИЧКЕ

ПРИДЕВСКЕ

ПРИЛОШКЕ

ГЛАГОЛСКЕ


o       Другарица из школе ми је поклонила интересантну књигу.

  • ДРУГАРИЦА : из школе, из улице, са зимовања…
  • ДРУГАРИЦАименица > именичка синтагма

o       Ударац му је невероватно јак.

  • ЈАК: невероватно, веома, баш
  • ЈАК – придев > придевска синтагма

o       Данас сам стигла у школу необично брзо.

  • БРЗО: необично, невероватно, стварно…
  • БРЗО – прилог > прилошка синтагма

o       Наставник нас је погледао претећи прстом.

  • Претећи: прстом, штапом, прутом…
  • Претећи – глагол > глаголска синтагма

НАПОМЕНА: Глаголске синтагме морају имати неличне глаголске облике у себи, а најчешћи су примери са глаголским прилогом садашњим или прошлим. Нелични глаголски облици, могући у грађењу синтагме, јесу:

-     инфинитив (сањати, ићи, јести)

-     глаголски прилог садашњи (плачући, сањајући)

-     глаголски прилог прошли (дошавши, прочитавши)