Синтагме - служба речи

Ø  АТРИБУТ

Прелепа девојка са плавим очима ушла је у нашу улицу.

Ø  АПОЗИТИВ

Прелепа девојка, висока и згодна, ушла је у нашу улицу, окупану сунцем.

Ø  АПОЗИЦИЈА

Прелепа девојка, студенткиња београдског Филолошког факултета, ушла је у нашу улицу.

Ø  СУБЈЕКАТ

Прелепа Ана студира у Београду.

Ø  ПРАВИ ОБЈЕКАТ

Гледао је сивкастоплаво небо.

Ø  НЕПРАВИ ОБЈЕКАТ

Гледао је у сивкастоплаво небо.

Ø  ИМЕНСКИ ДЕО ПРЕДИКАТА (предикатив)

Маја је прелепа девојка сивих очију.

Ø  ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА ВРЕМЕ

Обећао је да ће доћи у први сумрак.

Ø  ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА НАЧИН

Стално је говорио тихим гласом.

Ø  ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА МЕСТО

Тихо је стајао у углу загушљиве омање просторије.

Ø  ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА УЗРОК

Плакао је тихо због своје зле судбине.

Ø  ПРИЛОШКА ОДРЕДБА ЗА КОЛИЧИНУ

Није имао довољно новаца за ужину.


НАПОМЕНА:

НИКАКО, али НИКАКО предикат!!!