Синтагме по саставу

Синтагме према саставу могу бити ШИРЕ и УЖЕ.


ПРИМЕРИ:

Дошла је прелепа девојка плавих очију.

©             ШИРА – прелепа девојка плавих очију

©             УЖА – прелепа девојка

©            УЖА – девојка плавих очију

©             УЖА – плавих очију


Добила сам веома интересантну књигу.

©             ШИРА – веома интересантна књига

©             УЖА – веома интересантна

©             УЖА – интересантна књига


Иде лепа плава девојка светлозелених очију.

©             ШИРА – лепа плава девојка светлозелених очију

©             УЖА – лепа плава девојка

©             УЖА – плава девојка

©             УЖА – девојка светлозелених очију

©             УЖА – плава девојка светлозелених очију

©             УЖА – светлозелених очију