Придевске заменице

Заменице упућују на бића, ствари и особине. Могу бити:

 • ИМЕНИЧКЕ (мењају именице)
 • ПРИДЕВСКЕ (мењају придеве)

ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ

Карактеристике придевских заменица:

 • несамосталне речи, као и придеви
 • функција (служба) атрибута или именског дела предиката у реченици
 • слажу се са именицом уз коју стоје у роду, броју и падежу (као и придеви)

ПОДЕЛА ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА

zamenice 4


ПРИСВОЈНЕ (ПОСЕСИВНЕ) ЗАМЕНИЦЕ

 • припадање првом, другом или трећем лицу једнине или множине (мој, твој, његов…)
 • припадање сваком лицу – СВОЈ – одређује припадност појму који је означен субјектом – ПРИДЕВСКА ПРИСВОЈНА ЗАМЕНИЦА ЗА СВАКО ЛИЦЕ

-        Он има СВОЈЕ (никако ЊЕГОВЕ) ципеле.
-        Обуо је ЊЕГОВЕ ципеле. (:))


-        Ово је МОЈА књига.

-       Ја читам СВОЈУ књигу.


ПОКАЗНЕ (ДЕМОНСТРАТИВНЕ) ЗАМЕНИЦЕ

-        ЗА БИЋА И ПРЕДМЕТЕ – овај, тај, онај

-        ЗА КОЛИЧИНУ – оволики, толики, онолики

-        ЗА КВАЛИТЕТ, КАКВОЋУ – овакав, такав, онакав

НАПОМЕНА:

-       ГОВОРНИК – овај папир

-       САГОВОРНИК – тај папир

-       УДАЉЕНО, ОДСУТНО, ТРЕЋЕ ЛИЦЕ – онај папир


УПИТНО-ОДНОСНЕ ЗАМЕНИЦЕ

-        ЗА БИЋА И ПРЕДМЕТЕ – који

-        ЗА КОЛИЧИНУ – колики

-        ЗА КВАЛИТЕТ – какав

-        ЗА ПРИПАДНОСТ – чији

 • Која ти се књига толико свиђа? (упитно-односна заменица)
 • Видела сам књигу која ми се баш свиђа. (упитно-односна заменица)

НЕОДРЕЂЕНЕ ЗАМЕНИЦЕ

Односе се на неодређене појмове:

-        ЗА БИЋА И ПРЕДМЕТЕ – неки

-        ЗА КОЛИЧИНУ – неколик

-        ЗА КВАЛИТЕТ – некакав

-        ЗА ПРИПАДНОСТ – нечији


ОДРИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

Односе се на одрицање именичког појма:

-        ЗА БИЋА И ПРЕДМЕТЕ – никоји

-        ЗА КВАЛИТЕТ – никакав

-        ЗА ПРИПАДНОСТ – ничији


ОПШТЕ (ОДРЕЂЕНЕ) ЗАМЕНИЦЕ

Односе се на сва бића или предмете на које се помишља:

-        ЗА БИЋА И ПРЕДМЕТЕ – сваки; ма који, било који, који год

-        ЗА КВАЛИТЕТ – свакакав; ма какав, било какав, какав год

-        ЗА ПРИПАДНОСТ – свачији; ма чији, било чији, чији год

-        ЗА КОЛИЧИНУ – ма колики, било колики, колики год

НАПОМЕНА

ПРАВОПИС – као и код именичких Smile

 • Ја не учим НИ ЗА КОГА осим за себе.
 • Ја не знам НИ ЗА ЧИЈУ кривицу.