Фигуре конструкције (синтаксичке фигуре) - посебан распоред речи у целини

У овој групи налази се пет стилских фигура, али нас занимају само две Smile

Стилске фигуре којима се нећемо бавити јесу:

  • АСИНДЕТ

  • ЕЛИПСА

  • ПОЛИСИНДЕТ