Фигуре речи (тропи) - промена основног значења речи

Што се тиче ових стилских фугура, нама је опет занимљива већина Wink

Од њих су основцима мање важне само две:

  • ЕУФЕМИЗАМ

  • СИНЕГДОХА