Симбол

Реч потиче од грчке речи sýmbolon што значи знак, распознавање, белег.

Стилска фигура речи која подразумева реч која означава неки конкретан предмет, а упућује на неки апстрактан појам или групу појмова.

ЛИСИЦА > лукавство

МАГАРАЦ > глупост

ГАВРАН > несрећа

СОКО > витештво

ПРИМЕР из књижевности:

Црногорци не љубе ЛАНЦЕ.

(ЛАНЦИ – ропство)

(„Писма из Италије”, Љубомир Ненадовић)

ПРИМЕР из књижевности:

У тој дубини, плавој

и без руба,

тражио сам, већ давно,

голуба.

(ГОЛУБ – слобода, срећа, остварени снови, успех, љубав…)

(„Небо”, Стеван Раичковић)