Фигуре дикције - гласовне или звучне фигуре

1. ФИГУРЕ ДИКЦИЈЕ

(гласовне или звучне фигуре)

За основце су важне неке од стилских фигура из ове групе.

Све осим ових Smile

  • АНАДИПЛОЗА

  • ЕПИФОРА

  • СИМПЛОКА