Алитерација

Реч потиче од латинске речи alliteratio.

Ова фигура дикције представља учесталост, понављање истих сугласника или слогова у више речи.

Често је удружена са асонанцом, а заједно изазивају емоције код читалаца или слушалаца.

ПРИМЕР (понављање сугласника Р)

Ја ли грми, ја л’ се земља тресе,

ја л’ се бије море о мраморје…

(Народна песма)

ПРИМЕР (понављање сугласника Р)

Јер ноћ је велика и ветар је под прозором

и падају шишарке…

(„Ветар”, Иван В. Лалић)