Ономатопеја

Реч потиче од грчке речи onomatopoia (стварање звучних слика помоћу речи). Ова фигура дикције представља опонашање, имитирање, гласова и звукова из природе. Једна је од најстаријих стилских фигура. Њоме се звуковно дочаравају неке природне појаве.

Ономатопејске речи се користе и у свакодневном говору: кукурикање, хујање, жуборење, цвркутање…)

ПРИМЕР:

Весело пуцкара пламен у скромној избици нашој.

(„Зимска идила”, Војислав Илић)

ПРИМЕР:

Кличе Стојан танко, гласовито…

(Народна песма „Ропство Јанковић Стојана”)

 


Бројни су примери ономатопеје који се повезују са правилним писањем, а у томе ће ти помоћи чланак:

ПИСАЊЕ УЗВИКА