Асонанца

Име ове стилске фигуре потиче из латинског језика, од глагола  assonare што значи звучати у складу, одјекивати.

Ова стилска фигура дикције везује се за учесталост, понављање, истих вокала или самогласника у стиху или реченици. Употребом ове стилске фигуре постижу се звучни ефекти.

Пучина плава

спава…

(„Вече на шкољу”, Алекса Шантић)